“Kurs operatora traków taśmowych” – marzec 2019 r. Ostatnia edycja kursu z 90% finansowaniem z UE

Uczestnicy “Kursu operatora traków taśmowych poziomych” będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i pełne kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku operatora traków poziomych, czyli urządzeń powszechnie wykorzystywanych w tartakach. Służących do przecierania surowca drzewnego.

W dofinansowanym kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. To jest jedyny warunek uczestnictwa w projekcie. Po jego spełnieniu pełnowymiarowy 3-dniowy kurs, z zakwaterowaniem, wyżywieniem, praktyką i egzaminem za jedynie 246 zł / os brutto.

Jakie tematy obejmuje program kursu?

  • obsługa techniczna traka,
  • bezpieczeństwo pracy na stanowisku operatora,
  • zasady doboru pił, w zależności od gatunku i stanu przecieranego surowca
    (np. drewno zmarznięte),
  • manipulacja kłody i wydajność materiałowa i jakościowa tarcicy,
  • najczęstsze błędy popełniane przez operatora,
  • indywidualna praktyka z wykorzystaniem traka,
  • egzamin potwierdzający umiejętności operatora traka.

Skąd pomysł na kurs trakowego?

Wg badań portalu Drewno.pl w 2015 r. zakupiono ponad 1000 szt. (w tym ok. 120 w woj. warm.maz.) traków taśmowych poziomych. Są to urządzenia, których obsługa wymaga wysokich kwalifikacji. Tymczasem większość operatorów przechodzi wyłącznie szkolenie stanowiskowe mające zapewnić podstawową wiedzę na temat obsługi i bezpieczeństwa pracy tym urządzeniem. To zdecydowanie nie wystarcza.

Takie ogólne przeszkolenie ma niewiele wspólnego z technologią przerobu drewna okrągłego, a przede wszystkim z wydajnością materiałową przecieranego surowca. Brak odpowiedniej wiedzy przyczynia się do wielu błędów popełnianych przez operatorów, zużycia sprzętu w tym przede wszystkim do marnowania surowca. A to z kolei przekłada się na finanse tartaku.

Formularze rekrutacyjne – dostępne w zakładce – “Zgłoszenia formularze” kliknij

Opis kursu

Zajęcia podczas kursu prowadzone będą przez dwóch fachowców i praktyków. Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną oraz zajęcia praktyczne na udostępnionym kursantom profesjonalnym traku taśmowym. Uczestnicy otrzymają na własność interesujące materiały szkoleniowe. Po zrealizowaniu programu, na który składa się 14 godzin zajęć teoretycznych i 16 godzin praktyki, kursant pochodzi do egzaminu. Pozytywne jego ukończenie potwierdza pozyskaną wiedzę i nadaje uprawnienia niezbędne na stanowisku operatora traka taśmowego.


Tytuł szkolenia

“Kurs operatora traków taśmowych”


Czas

od 28 do 30 marca 2019 r.  


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestniczące w nim osoby umiejętności odpowiedniej technologii pracy podczas przecierania surowca drzewnego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Ponadto kurs ma na celu nauczyć poprawnej i bezpiecznej dla operatora techniki posługiwania się trakiem taśmowym poziomym.


Cena kursu

Koszt kursu wynosi jedynie 246 zł / os. za pełnowymiarowe szkolenie, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, zajęciami teoretycznymi i praktycznym oraz egzaminem. Pozostała część kosztów pokrywana jest ze środków europejskich w ramach realizowanego projektu unijnego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w kursie oraz nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

W cenie: profesjonalne przeprowadzenie 3-dniowego kursu przez dwóch instruktorów i wykładowców wraz z indywidualnym podejściem do każdego kursanta, zajęcia teoretyczne, praktyka w terenie na placu z udostępnionym trakiem, materiały szkoleniowe, pełne zakwaterowanie i wyżywienie, egzamin końcowy, wydawane dokumenty, konsultacje z instruktorami.


Zgłoszenia na kurs

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują drogą mailową (skan) za pomocą przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE”, podczas trwania naboru zgłoszeń (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Dokumenty do wypełnienia i odesłania – termin zgłoszeń do 8 marca 2019 r.
lub wyczerpania wolnych miejsc (grupa liczyć będzie max 8 osób)

Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres biuro@forestcc.pl następujące poniższe załączniki:

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD –  dostępne tutaj, do pobrania


Kontakt z Biurem Projektu

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Adres korespondencyjny:

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań
www.forestcc.pl

Siedziba Biura Projektu:

Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo
woj. warmińsko-mazurskie


Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na tym terenie).