Dotacja z ZUS na poprawę BHP

Nie wszyscy wiedzą, iż mamy od niedawna ciekawą alternatywę współfinansowania swojej działalności ze środków krajowych. Jako jedni z pierwszych ogłaszamy, że pojawiła się szansa na dotacje finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP. Można już składać wnioski.

Od pół roku znajdujemy się w nowej siedmiolatce współfinansowania Polski przez Unię Europejską (2014-2020). Nie ma natomiast jeszcze możliwości sięgnięcia po unijne dotacje. Wciąż czekamy, aż po długotrwałych konsultacjach nowe programy zostaną ostatecznie zatwierdzone. Już dziś wiemy, że są znikome szanse, żeby jeszcze w tym roku można było wystartować w konkursie o środki europejskie z nowej perspektywy. Na szczęście uruchomione zostały środki krajowe, tym razem wyasygnowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach działalności prewencyjnej.

Zapytaliśmy w ZUS, jaki jest budżet całego przedsięwzięcia i jego ewentualne ramy czasowe. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma pokryć wszystkie projekty spełniające wymagania. Nie pozostaje nic innego, tylko przygotowywać dokumentację i próbować! Nie czekając, aż ZUS weźmie przykład z instytucji unijnych i zbytnio skomplikuje całą procedurę.

W artykule przedstawiamy na co można dostać środki, ile można otrzymać dofinansowania, jakie trzeba spełnić warunki i ile mamy czasu na złożenie swojego wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje połowę zaplanowanych środków przed wykonaniem inwestycji (to też rzadkość w przypadku środków europejskich).

Na co można dostać środki ?

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

W ramach projektu można zakupić również środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie – doradcze. Dotyczyć one mogą:

 • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,
 • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
 • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 • opracowania projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Interesujące jest to, że w ramach jednego wniosku można ubiegać się o sfinansowanie działań inwestycyjnych jak i doradczych.

Ile można otrzymać ?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:

Przedsiębiorstwo Ilość pracowników Poziom dotacji Maksymalna kwota dotacji
doradztwo inwestycje łącznie
Mikro 1 – 9 90% 40.000 zł 60.000 zł 100.000 zł
Małe 10 – 49 80% 60.000 zł 90.000 zł 150.000 zł
Średnie 50 – 249 60% 80.000 zł 180.000 zł 260.000 zł
Duże 250 i więcej 20% 100.000 zł 300.000 zł 400.000 zł

Jak widać na powyższej tabeli, małe firmy (których w branży jest najwięcej) mogą zakupić instalacje, urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa o wartości 90.000 zł – inwestując jedynie 9.000 zł. Nawet w przypadku firm średnich poziom dofinansowania (60%) jest atrakcyjny, gdyż w przypadku środków europejskich i firm średnich często spada poniżej 50%.

Jakie trzeba spełnić warunki ?

Przede wszystkim trzeba reprezentować firmę, która odprowadza składki do ZUS. Następnie trzeba złożyć wniosek, który jest weryfikowany przez ZUS. Po pozytywnej weryfikacji, podpisywana jest umowa i w przeciągu 14 dni przekazywana jest połowa zaplanowanych środków. Następnie następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył wniosek. Po pozytywnym odbiorze w terminie 30 dni następuje wypłata drugiej transzy środków.

Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się kategoria ryzyka poszczególnych grup działalności, pierwszeństwo mają te o wyższej kategorii. Przykładowo w przypadku działalności polegającej na produkcji mebli, kategoria ryzyka wynosi 7, produkcja wyrobów z drewna – 9 (Maksymalne wartości to np.: 14 – wydobywanie węgla, lub 13 leśnictwo i pozyskiwanie drewna). Działalność gospodarcza prowadzona w branży drzewnej charakteryzuje się więc wysoką kategorią ryzyka – co stawia wnioski o dotację z tej branży już na starcie na wysokiej pozycji.

Ile mamy czasu ?

Wnioski można już składać. Zapytaliśmy w ZUS, jaki jest budżet całego przedsięwzięcia i jego ewentualne ramy czasowe. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma wyznaczonego terminu zakończenia projektu, a budżet ma pokryć wszystkie projekty spełniające wymagania. To też lepiej, niż w wypadku środków europejskich, gdzie zazwyczaj terminy są karkołomne a budżety (szczególnie na inwestycje) dość mocno ograniczone.

Nie pozostaje nic innego, tylko przygotowywać dokumentację i próbować! Nie czekając, aż ZUS weźmie przykład z instytucji unijnych i zbytnio skomplikuje całą procedurę.

***

Autorem artykułu jest Dariusz Rutkowski – specjalista od dotacji w sektorze leśnym i drzewnym, prezes Forest Consulting Center Sp. zo.o. – spółki zajmującej się m.in. doradztwem w pozyskiwaniu funduszy i dotacji ze środków unijnych. Na ponad 80 złożonych wniosków przez firmę tylko dwa zostały odrzucone z powodu niezależnego od FCC tj. wykluczenia działalności usługowej w leśnictwie i nieskutecznego dostarczenia przez Urząd Marszałkowski pisma w sprawie uzupełnień.

Osoby zainteresowane wsparciem w uzyskaniu dotacji mogą kontaktować się z Dariuszem Rutkowskim pod nr tel. 609-077-338
lub za pomocą poczty elektronicznej d.rutkowski@forestcc.pl

Przydatne linki: