Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Jako firma Forest Consulting Center posiadająca status Niepublicznej Jednostki OświatyCentrum Kształcenia Ustawicznego realizujemy profesjonalne szkoleniami dla branży leśnej.

Co to oznacza?
Na mocy prawa podlegamy nadzorowi pedagogicznemu prowadzonemu
z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przez Kuratorium Oświaty.

Dla naszych klientów daje to gwarancje, że:

1. Dysponujemy profesjonalną kadrą dydaktyczną wyspecjalizowaną w prowadzeniu szkoleń i kursów w danej tematyce.

2. Wydajemy legalne i prawomocne zaświadczenia o ukończeniu kursów (na drukach MEN).

3. Powadzimy zajęcia w komfortowych salach, które spełniają wymogi Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu.

4. Mamy statut regulujący naszą administrację i działalność.

Szkolenia przez nas prowadzone są gwarancją:
PROFESJONALIZMU, RZETELNOŚCI I WYSOKIEGO STANDARDU
PROWADZONYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ
oraz LEGALNOŚCI WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Zapraszamy do współpracy (e-mail: biuro@forestcc.pl)