Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką związaną z prowadzeniem gospodarki leśnej na obszarach NATURA 2000.

Grupa odbiorców
• Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier nadzoru.
• Szkolenie dla Leśniczych i Podleśniczych.

Proponujemy odrębne podejście do każdej z grup odbiorców szkolenia.
Maksymalna Ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
(szkolenie 2-dniowe, 18 godzin lekcyjnych)

TEORIA (13 godzin)

  1. PrawoOchrona obszarów Natura 2000.
  2. Natura 2000 a gospodarka leśna.
  3. Udział Lasów Państwowych w ochronie obszarów Natura 2000.
  4. Fundusze zewnętrzne na finansowanie projektów na obszarach Natura 2000.

PRAKTYKA – zajęcia w terenie (5 godzin)

Natura 2000 a gospodarka leśna:

  1. Gatunki, dla których tworzone są obszary Natura 2000 – rzadkie w Polsce i UE.
  2. Siedliska naturowe – stan rozpoznania i zmiany.
  3. Wpływ gospodarki leśnej na gatunki i siedliska ważne dla wspólnoty.
  4. Skutki działań ochronnych podejmowanych na terenach leśnych.

Miejsce
w ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP.

Terminy
do ustaleniaWszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl