Szkolenia – Lasy Państwowe

Oferta naszych szkoleń skierowanych do pracowników
PGL Lasów Państwowych:

Jednocześnie jesteśmy w stanie przygotować szkolenie na zamówienie, w zależności od potrzeb, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państowych.