Biomasa jako odnawialne źródło energii

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników służby leśnej na temat aktualnych problemów związanych z pozyskiwaniem biomasy leśnej na cele energetyczne z terenów leśnych.

Grupa odbiorców
Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier nadzoru.
Szkolenie dla Leśniczych i Podleśniczych.

Proponujemy odrębne podejście do każdej z grup odbiorców szkolenia.
Maksymalna ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
(szkolenie 1-dniowe, 8 godzin)

WYKŁADY – ok. 8 godzin

  1. Technologie pozyskania biomasy (zręby i karpina).
  2. Perspektywa wsparcia energii odnawialnej z terenów leśnych.
  3. Sposoby obliczania kosztów pozyskania biomasy w zależności od zastosowanej technologii i jej przeznaczenia.
  4. Jakie warunki muszą spełnić firmy, które będą pozyskiwać biomasę na terenach leśnych.
  5. Wykorzystanie biomasy na inne cele niż energetyczne.
  6. Uwarunkowania transportowe.

WARSZTATY TERENOWE – ok. 2 godziny

Miejsce
w ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP.

Terminy
do ustalenia


Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl