Przebudowa drzewostanów

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników służby leśnej na temat aktualnych problemów związanych z przebudową drzewostanów.

Grupa odbiorców
• Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier nadzoru.

• Szkolenie dla Leśniczych i Podleśniczych.

Proponujemy odrębne podejście do każdej z grup odbiorców szkolenia.
Maksymalna ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
(szkolenie 2-dniowe, 15 godzin)

I. WYKŁADY – ok. 7 godzin

  1. Wykłady z zakresu hodowli lasu

– Problem przebudowy drzewostanów i terminologia. Zakres przebudowy. Problemy przebudowy w polskim leśnictwie.

– Przebudowa drzewostanów przeznaczonych do wyrębu – stosowane rębnie i ich charakterystyka. Cele możliwe do uzyskania w zależności od formy rębni. Istotne zagadnienia związane z przebudową w tym okresie.

– Przebudowa drzewostanów przedrębnych – przebudowa w okresie trzebieży, podsadzenia produkcyjne, wykorzystanie sukcesji wtórnej i regeneracyjnej.

– Wykorzystanie przedplonów do przebudowy i odbudowy lasu.

  1. Wykłady z urządzania lasu:

– Kwalifikowanie drzewostanów do przebudowy, zakres przebudowy, kolejność (pilność) przebudowy.

– Ustalenie metod przebudowy drzewostanów w planie urządzenia lasu.

II. WARSZTATY TERENOWE – ok. 4 godzin

Pokazy terenowe wybranych rezultatów przebudowy na terenie RDLP – propozycje miejsca i drzewostanów podane przez RDLP

III. WARSZTATY KAMERALNE – ok. 4 godzin

Rozwiązanie przykładów problemów przebudowy drzewostanów przeznaczonych do użytkowania rębnego i przedrębnego

Miejsce
w ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP.

Terminy
do ustalenia


Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl