Nowoczesne technologie w hodowli lasu

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników służby leśnej na temat możliwości zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania drewna w zabiegach pielęgnacyjnych.

Grupa odbiorców
Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego oraz Specjalistów ds. hodowli lasu.

Maksymalna ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
(szkolenie 1-dniowe, 8 godzin lekcyjnych)

I. Wykłady (4 godz.)                                                    

  1. Ogólne zasady projektowania szlaków operacyjnych.
  2. Maszynowe pozyskanie drewna w aspekcie Zarządzenia 53 DGLP o kłodowaniu drewna.
  3. Wpływ szlaków zrywkowych na potencjał produkcyjny drzewostanów.

II. Praktyka – ćwiczenia pokazowe (4 godz.)

  1. Trzebież późna w trakcie wykonywania zabiegu (harwester + forwarder) – pokaz terenowy.
  2. Powierzchnia terenowa np.: Rb. I b – praca maszyn.
  3. Odbiórka drewna kłodowanego – pokaz terenowy.

Miejsce
w ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP.

Terminy
do ustalenia

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl