Sylwetka i kompetencje Dariusza Rutkowskiego

dariusz_rutkowski
Dariusz Rutkowski

Ekspert ds. dotacji w branży leśnej i drzewnej

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studium podyplomowego: Zarządzanie projektami europejskimi z wykorzystaniem technologii informatycznych, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny Poznań.

  • od 2004 roku zajmuję się pozyskiwaniem, rozliczaniem i zarządzaniem projektami europejskimi realizowanymi w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Były to projekty dla Uczelni, Lasów Państwowych oraz na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP współfinansowane z funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obecnie:

Prezes Zarządu Forest Consulting Center Sp. zo.o.

Doradca Dyrektora ds. dotacji europejskich – Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wykładowca z zakresu zarządzania projektami europejskimi: około 50 szkoleń dla przedsiębiorców z sektora MŚP na terenie całej Polski z zakresu pozyskiwania dotacji na inwestycje w przedsiębiorstwach, w tym dla Uniwersytetu Przyrodniczego oraz SiTLiD – u.

Ilość pozyskanych środków w ramach przygotowywanych projektów ok. 30 mln zł w tym na inwestycje w sektorze MŚP 25 mln. zł w latach 2008 – 2014 (154 przedsiębiorstwa) .

Już w roku 2004, w kilka miesięcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, pomysłodawca pierwszego projektu w branży leśnej dedykowanego dla przedsiębiorców leśnych w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Projekt, którym jednocześnie kierował i rozliczał został nagrodzony umieszczeniem w publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Dobre praktyki”. Umieszczony został w publikacji jako przykład wzorcowego pod względem trafności i celowości wykorzystania unijnych funduszy.

Największy atut to połączenie gruntownego wykształcenia leśnego z wiedzą i doświadczeniem z zakresu pozyskiwania dotacji europejskich i zarządzania projektami.

Szczegółowe referencje – według źródeł finansowania (funduszy):

  • Europejski Fundusz Społeczny ( 8,2 mln. uzyskanych dotacji)

Projekt: „Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych – konieczność i szansa” –wartość projektu: ponad 2 mln,

beneficjenci: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1634 właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP

doświadczenie: przygotowanie projektu, rozliczenie oraz zarządzanie projektem (lata 2005 – 2008)

Projekt: „Rozwój kapitału ludzkiego w firmach leśnych”, wartość projektu: 3,2 mln,

beneficjenci: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 1007 właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP

doświadczenie: przygotowanie projektu, rozliczanie oraz zarządzanie projektem (lata 2009 – 2011)

Projekt: „Aktualne kompetencje szansą dla regionalnego sektora usług leśnych”, wartość projektu 532.000 zł, beneficjenci: Forest Consulting Center Sp. z o.o., 110 właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora leśnego i drzewnego

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: (ok. 16 mln. uzyskanych dotacji)

Aplikacja i Rozliczenie dotacji inwestycyjnych w nowoczesne technologie o łącznej wartości 4,9 mln. zł dla 11 przedsiębiorstw z sektora MŚP w latach 2008 – 2013 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Zachodniopomorski Program Regionalny)

Przykładowy projekt:

Zdobyte dofinansowanie i rozliczenie projektu: „Zakup Skidera i ładowarki do produkcji drewna kominkowego i podpałki”. Wartość dofinansowania: 280.000 PLN

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Tomasz Bagłaj.

  • Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (około 9,1 mln uzyskanych dotacji)

Pozyskanie dotacji na inwestycje w wyposażenie techniczne w 80 przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich o łącznej wartości 3,9 mln zł.

Pozyskanie dotacji na infrastrukturę drogową na obszarach leśnych o wartości 1,2 mln zł.

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,6 mln. uzyskanych dotacji)

Projekty pro-środowiskowe związane z gospodarką zasobami przyrody ( przebudowa drzewostanów, gospodarka szkółkarska, monitoring przyrodniczy)