Pielęgnacja upraw i młodników

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników służby leśnej na temat przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w młodszych fazach rozwojowych drzewostanów.

Grupa odbiorców
• 
Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier nadzoru.
 Szkolenie dla Leśniczych i Podleśniczych.

Proponujemy odrębne podejście do każdej z grup odbiorców szkolenia.
Maksymalna ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
(szkolenie 1-dniowe, 8 godzin lekcyjnych)

 I. WYKŁADY (4 godz.)                                                              

  1. Krótka charakterystyka fazy rozwojowej uprawy, walka z chwastami.
  2. Prowadzenie czyszczenia wczesnego (CW).
  3. Krótka charakterystyka fazy młodnika, poprawianie formy drzew.
  4. Prowadzenie czyszczenia późnego (CP).

 II. PRAKTYKA – ćwiczenia pokazowe (4 godz.)

  1. Powierzchnie pokazowe przed i po zabiegach – prezentacja w terenie.
  2. Wykonanie zabiegów czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych.

Miejsce
w ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP

Terminy
do ustalenia


Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl