Kurs tarcicy konstrukcyjnej

Uczestnicy będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.

Najbliższy kurs odbędzie się w terminie od 26 do 29 maja 2020 r.
Kliknij, aby pobrać Formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej.

Uczestnicy kolejnego już „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • budowy i rozpoznawania gatunków drewna,
  • wad drewna i ich wpływu na drewno konstrukcyjne,
  • obowiązującego w Polsce prawa w zakresie wykorzystania drewna w budownictwie,
  • sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną zgodnie z obowiązującymi normami.

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia brakarskiego w zakresie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną. Jest to niezbędny element systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) związanego z certyfikatem uprawniającym do znakowania tarcicy budowlanej znakiem CE.

Alternatywą dla sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną jest stosowanie drogich urządzeń, które ze względu na cenę nie są dostępne dla zdecydowanej większości działających w Polsce tartaków.

Prawidłowo przesortowana pod względem wytrzymałości tarcica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa konstrukcji oraz oszczędność wykorzystanego drewna, co bezpośrednio wpływa na koszty inwestycji.

Zapraszamy na profesjonalny kurs organizowany przez doświadczone instytucje. Zajęcia poprowadzą wykładowcy m.in. z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zakończeniu uczestnicy trzymują certyfikaty i dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji. Certyfikaty wydawane są przez insytucję będącą jednostką Kształcenia Ustawicznego.


CZAS i MIEJSCE

Termin kursu: od 26 do 29 maja 2020 r.

Kurs odbywa się ok. 30 km od Poznania w kier. Wrocławia. Zakwaterowanie i część teoretyczna w Pałacu Będlewo – Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN, Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew, www.palacbedlewo.pl


KOSZT KURSU

Cena 2600 zł netto, tj. 3198 zł brutto (w tym 23% VAT). Cena obejmuje zrealizowanie całego programu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.


DOFINANSOWANIE Z PUP

Aktualnie dostępne są narzędzia pozwalające na dofinansowanie do kursu. Wystarczy zgłosić się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy. Można skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dot. już zatrudnionych, aktualnie wdrażane środki bądź skorzystać z puli pieniędzy dla osób bezrobotnych: dofinansowanie celowe nawet lub tzw. „bony szkoleniowe”. 

Procedura ubiegania się o te środki nie jest zbytnio skomplikowana i trwa ok. dwóch tygodni. Doradzamy i pomagamy bezpłatnie załatwić wszelkie formalności. Jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i na stałe współpracujemy z PUP z całej Polski. Masz pytania? Zadzwoń: tel. 690-800-290 (Marlena Klafka). Doradzamy i podpowiadamy, jak skutecznie wnioskować o dofinansowanie do tego szkolenia.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestników kursu przyjmowane są do 15 maja 2020 r.

  • telefonicznie pod nr. 61 624-34-67 lub 61 669-81-18

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: Formularz zgłoszeniowy. Następnie należy dokonać płatności – dane przelewu na ostatniej stronie formularza


KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań pomocy i informacji udzielają:

  • Katarzyna Jabłońska tel. 612 823 491, e-mail: k.jablonska@drewno.pl
  • Biuro FCC tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl


ORGANIZATORZY

Forest Consulting Center – firma od ponad dekady zajmującą się szkoleniami i doradztwem w sektorze leśno-drzewnym. Szkolenia realizowane są dla przedstawicieli służby leśnej, sektora usług leśnych oraz sektora drzewnego.

Firma posiada status Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Niepublicznej Jednostki Oświaty. Tym samym podlega nadzorowi pedagogicznemu z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej sprawowanemu przez Kuratorium Oświaty. Wydaje legalne zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Forest Consulting Center może pochwalić się zrealizowaniem kilku cyklów szkoleń dla Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw oraz licznych Zakładów Usług Leśnych potwierdzonych referencjami. Łączna liczba przeszkolonych przedstawicieli przedsiębiorstw przekroczyła 3000, natomiast Służby leśnej ponad 1000 osób. W realizacji szkoleń Forest CC często korzysta z funduszy europejskich.

Drewno.pl – najstarszy i największy w Polsce portal branży drzewnej, którego strony w ciągu roku odwiedza ok. 1 mln użytkowników. Od ponad 15 lat dostarcza informacji i wiedzy z zakresu obróbki i wykorzystania drewna. Od 2014r. wspólnie z Forest Consulting Center prowadzi szkolenia koncentrując się na dostarczaniu wiedzy potrzebnej fachowcom z branży drzewnej.

Portal Drewno.pl prowadzi również sklep internetowy, w którym nabyć można m.in. literaturę fachową czy specjalistyczne narzędzia dla przemysłu drzewnego.

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

referencje tarcica