Doradztwo

DORADZTWO – działalność konsultingowa skoncentrowana na doradztwie dla przedsiębiorców leśnych, ale również skierowana do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz prywatnych właścicielach lasów, polegająca w szczególności na:

 • pozyskiwaniu środków zewnętrznych z programów UE i innych funduszy krajowych i zagranicznych,
 • ocenie możliwości finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
 • pomocy przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych i obługi prawnej przy przetargach,
 • przygotowaniu biznes planów, studiów wykonalności i audytów finansowych,
 • organizacji finansowania inwestycji, przygotowania wniosków kredytowych,
 • doradztwie technicznym w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i lasach,
 • kojarzeniu partnerów gospodarczych i organizacji kooperacji,
 • organizacja seminariów i konferencji,
 • zarządzaniu projektami.

AKTUALNE INFORMACJE:

zus22

Jako pierwsi w Polsce informowaliśmy, iż mamy ciekawą alternatywę współfinansowania swojej działalności ze środków krajowych: pojawiła się szansa na dotacje finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla inwestycji związanych z poprawą BHP. Pomagamy przygotować i złożyć takie wnioski, ubiegając się skuteczne o dotacje. Mamy za sobą już kilka projektów pozytywnie zweryfikowanych przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

____________________________________________________________________________________________

1

Jesteśmy przeddzień ostatniego rozdania z dotacji unijnych na lata 2014-2020. Instytucje, które zarządzają tymi środkami właśnie rozpoczynają nabory w konkursach. Dowiedz się, czy jako przedstawiciel branży leśnej lub drzewnej też możesz uzyskać pieniądze na rozwój swojej firmy i jaka pula pieniędzy unijnych jest do wzięcia w Twoim regionie?

Pytań i wątpliwości jest dużo więcej:

 •  Jak rozumieć „innowacyjność”? Maszyny leśne innowacyjne, czy nie?
 •  Czy mimo wszystko uda się skorzystać z PROW-u i sięgnąć po 500 tys.?
 •  Jakie regiony będą objęte preferencyjnymi warunkami otrzymania dotacji?
 •  Jak dobrze zrozumieć i zinterpretować urzędniczy język programów unijnych?

Zachęcamy do współpracy z ekspertem od pozyskiwania środków unijnych Dariuszem Rutkowskim, który od 2004 roku zajmuje się pozyskiwaniem, rozliczaniem i zarządzaniem projektami europejskimi realizowanymi w leśnictwie i branży drzewnej. Poziom uzyskanych za Jego pośrednictwem dotacji przekroczył 40 mln zł, a skuteczność ubiegania się o zewnętrzne dofinansowania wynosi ponad 90%.

UWAGA! Bezpłatnie realna ocena możliwości nowych inwestycji oraz analiza trafności pomysłu w oparciu o dostępne programy finansowania zewnętrznego (indywidualne konsultacje).

POZOSTAŁE INFORMACJE:


Zapraszamy do współpracy:

Dariusz Rutkowski
Prezes Zarządu Forest CC
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. kom. 609 077 338
e-mail: d.rutkowski@forestcc.pl