O firmie

FOREST CONSULTING CENTER Sp. z o.o. (FCC)
KSZTAŁCENIE – DORADZTWO – EKSPERTYZY

FOREST CONSULTING CENTER – to firma consultingowa wyspecjalizowana w działalności szkoleniowej, doradczej i eksperckiej w sektorze leśnym i branżach związanych z leśnictwem.

Inspiracją do założenia FCC była idea powstania na rynku firmy, która będzie prowadzić specjalistyczną działalność szkoleniową w leśnictwie, wspomagać proces inwestycyjny (od strony technicznej i źródeł finansowania) oraz stworzy ramy organizacyjne dla powstawania specjalistycznych ekspertyz branżowych.

Firma powstała w 2011 roku. U źródeł jej założenia leży instytucja szkoleniowa Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. FCC stanowi poszerzenie działalności szkoleniowej CKPL o działalność związaną z doradztwem i ekspertyzami.

ZARZĄD FCC
FOREST CONSULTING CENTER jest wspólną inicjatywą:

  • Józefa Grodeckiego – wybitnego leśnika, zajmującego się od dwudziestu lat sektorem usług leśnych,  doktora nauk leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Dariusza Rutkowskiego – specjalisty do spraw dotacji europejskich dla leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz kierownika Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych.

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie FOREST CONSULTING CENTER to przede wszystkim doświadczenie jego zespołu. Firma jest inicjatywą osób, które tworzyły i kierowały działalnością Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. W obszarze szkoleń zespół może pochwalić się ilością 2500 przeszkolonych przedstawicieli przedsiębiorstw leśnych i 500 pracowników Lasów Państwowych.

Zespół FCC to również ponad 20 mln zł dotacji zdobytych dla polskiego leśnictwa oraz szerokie umiejętności w zakresie wyszukiwania, zarządzania i rozliczania środków unijnych. Również w obrębie działalności związanej ze sporządzaniem ekspertyz, raportów i publikacji zespół FCC może poszczycić się wieloma cennymi osiągnięciami.

MISJA
Misją Forest Consulting Center jest zintegrowanie środowiska naukowego z biznesem i przedsiębiorczością, rynku leśnego i drzewnego oraz leśnictwa polskiego z leśnictwem międzynarodowym.

KSZTAŁCENIE
Szkolenie profesjonalistów w branży leśnej jest obok doradztwa i działalności eksperckiej najważniejszym obszarem działalności FOREST CONSULTING CENTER.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycję idealną dla prawdziwych „ludzi lasu”. Nasza oferta obejmuje potrzeby szkoleniowe zarówno właścicieli jak i pracowników Zakładów Usług Leśnych. Profesjonalny zakres merytoryczny, najlepsi trenerzy-praktycy i przystępny sposób prowadzenia szkoleń dają Państwu szansę na dynamiczny rozwój i unowocześnienie Waszych firm jak również na podniesienie kwalifikacji i specjalizację Waszych pracowników.

Największymi atutami, a zarazem wartościami firmy FOREST CONSULTING CENTER są:

  • PARTNERSTWO I UCZCIWOŚĆ,
  • WYSOKA JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ,
  • PEŁNE ROZUMIENIE SPECYFIKI PRACY W LESIE.

Szkolenia organizowanie przez FOREST CONSULTING CENTER
to wartościowa inwestycja
dla CIEBIE, Twoich LUDZI i Twojej FIRMY

FCC jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców skupionych wokół branży leśnej i drzewnej, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń i dbania o wspólne interesy. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zachęcamy do kontaktu z nami.