Prelegenci

Prelekcje na Ogólnopolskiej Konferencji „Biomasa leśna” wygłosili pracownicy rządowi, naukowcy oraz specjaliści z największych firm działających na polskim rynku.

Prof. Jacek Oleksyn:  Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Od 2007 roku  członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie wpływu globalnych zmian klimatycznych na ekosystemy, ekologii i ekofizjologii roślin. Od 2011 r. kieruje Instytutem  Dendrologii PAN w Kórniku, w którym od 2011 r. jest dyrektorem.


Mgr inż. Bogdan Czemko: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Absolwent  Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 18 lat dyrektor biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.


Bogdan Warchoł: Polish Energy Partners S.A.

Właściciel grupy spółek związanych głównie z energią odnawialną (m.in. obiekty energetyczne opalane biomasą, peleciarnie, farmy wiatrowe). Od 10 lat jest odpowiedzialny w grupie Polish Energy Partners (jeden z założycieli), za budowanie rynku zakupów biomasy leśnej i rolnej.


Jan Bocian: Polskie Składy Biomasy S.A.

Od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą ukierunkowaną na efektywne wykorzystanie zasobów, a zawłaszcza biomasy na cele energetyczne. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych UNESCO, UNEP, EU. Ponadto współpracuje z wieloma partnerami na arenie międzynarodowej.


Magdalena Skręta: Konsultancka w przemyśle drzewnym

Z wykształcenia leśnik. 6-letnie doświadczenie w obszarze zakupów surowców drzewnych zdobyte w firmach: Stora Enso i Swedspan. 5- letnie doświadczenie w zakupach biomasy pochodzenia leśnego i rolnego na potrzeby przemysłu drzewnego oraz energetyki zawodowej. Obecnie prowadzi działalność  jako konsultant w przemyśle drzewnym w zakresie rynku biomasy, transportu drewna oraz certyfikacji FSC dla firm drzewnych.


Ryszard Gajewski: Polska Izba Biomasy

Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy, wice Przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE. Absolwent Wydziału Melioracji i Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. Ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Członek Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Członek zespołu OZE Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji CO2 przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem upraw roślin energetycznych.


Michał Wantulok: Dřevošrot a.s.

Absolwent  Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Właściciel czeskiej firmy Dřevošrot a.s. Kierownik Sekcji Producentów Biomasy Leśnej działającej przy „CZ Biom – Czeskim Związku Biomasy”.


Marek Kulik: PUL LASTECH Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracował  jako podleśniczy w Nadleśnictwie Grodzisk, Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie. Od roku 2005 pracuje w firmie Lastech jako koordynator prac leśnych.


Przemysław Bieńkowski: STELMET S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość). W 2006 roku odbył staż w BRE Corporate Finanse w Warszawie.  Stworzył technologiczną i organizacyjną koncepcję Zakładu Produkcji Pellet wraz z turbiną ORC a następnie nadzorował proces budowy i montażu  linii technologicznych. Jako Wiceprezes Zarządu Stelmet SA nadzoruje Działy: Finansowy, Inwestycyjny, Techniczny oraz Produkcji i Sprzedaży Pellet.


Wiktor Nowak: PGNiG Termika SA

Z zawodu i zamiłowania „zielony” energetyk. Absolwent Politechniki Krakowskiej, na kierunku  Systemy i Urządzenia Energetyczne. Od roku 2007 ściśle związany z zakupem oraz logistyką biomasy dla energetyki zawodowej. Współtworzył i organizował rynek zakupów biomasy dla takich podmiotów jak EDF Polska oraz od roku 2010 dla Vattenfall Heat Poland. Obecnie pracuje na stanowisku Kupca Wiodącego w kategorii biomasa w PGNiG Termika SA.


dr Wojciech Wardacki: właściciel firmy Lobbying&Consulting

Doktor nauk ekonomicznych. W latach dziewięćdziesiątych poseł I kadencji Sejmu RP, członek komisji spraw zagranicznych oraz handlu i usług. Następnie kierował spółkami kapitałowymi (m.in. Zachem SA, Ciech SA), a także prowadził własną działalność doradczą. Do 1998 r. był  sekretarzem Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji PKP przy Prezesie Zarządu PKP, a później Przewodniczący i członek Rady PKP. Obecnie prowadzi zawodową działalność lobbingową i doradczą.


dr Janusz Dawidziuk: Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor nauk leśnych. Dwukrotnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Od 2008 roku Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


Bożydar Neroj: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Od 1998 r. związany z brzeskim oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Specjalizuje się w wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu oraz praktycznych zastosowaniach GIS w leśnictwie.


dr Józef Grodecki: Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Katedra Techniki Leśnej), prezes Przedsiębiorstwa Usług Leśnych LASTECH  Sp. z o.o. oraz współzałożyciel i członek Zarządu Forest Consulting Center Sp. z o.o. Brał udział we wdrożeniu systemu sortymentowego drewna krótkiego z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn typu forwarder głównie w RDLP Poznań i Zielona Góra.


Mikołaj Rudawski: Sourcing Manager, UPM Raflatac Sp. z o.o.

Absolwent leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,  uczestnik Programu MBA Poznań- Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od lat związany z branżą leśno-drzewno-biomasową. Zajmuje się organizacją rynku drewna i biomasy dla firmy UPM w Polsce.

Natalia Fechse: Biomass Sales Manager, FUT Vamir1Natalia Fechse

Ukończyła studia w zakresie prawa i stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji  Politechniki Opolskiej. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z przemysłem drzewnym i biomasowym. Koordynuje sprzedaż biomasy pochodzenia leśnego, na rynku polskim i zagranicznym w firmie Vamir.

Leszek Banach: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Zielona Góra w od stanowiska stażysty, następnie kierownika gospodarstwa transportowego. Następnie adiunkt, nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego, a od 1998 powołany na stanowisko Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.

Dariusz Rutkowski: Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wieloletni doradca do spraw funduszy europejskich Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu projektów europejskich dla firm z otoczenia leśnictwa. Obecnie Wiceprezes Zarządu Forest Consulting Center.

Radosław Seliga: Arcon Serwis Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stypendysta programu „Sustainable Forestry in the Baltic Sea Region” na SLU, Alnarp, Szwecja. Zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem nowoczesnych maszyn leśnych, marek Bruks i Komatsu Forest.

Robert Cyglicki: Fundacja Greenpeace Polska

Dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska.

Zobacz także: