Wspieramy młodych

Firma Forest Consulting Center w 2013 r przyłączyła się do akcji stypendialnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i ufundowała Stypendium wyjazdowego Firmy Forest Consulting Center Sp. z o.o. „Lasy Świata” dla studenta Adriana Łukowskiego.

Cel stypendium
Umożliwienie udziału studentów w zagranicznych wyjazdach naukowych, jako nagroda za aktywną działalność na rzecz Uczelni, Wydziału i społeczności akademickiej.

Przeznaczenie stypendium
Pokrycie kosztów uczestnictwa studenta w wyjeździe naukowym „Lasy Świata”. Wyjazdy te organizowane są w różne regiony geograficzne, tak aby uczestnicy mogli poznać różnorodne formacje leśne, sposoby ich funkcjonowania, instytucje i organizacje zajmujące się gospodarowaniem i ochroną lasów, badaniami naukowymi oraz kształceniem kadr dla leśnictwa. Stypendium w wysokości 5.5 tys. zł w edycji 2013  przeznaczono na wyjazd na Dominikę (Karaiby) wyspę wciąż pokrytą tropikalnym lasem deszczowym o charakterze pierwotnym.

adrian_łukowskiSylwetka stypendysty – Adriana Łukowskiego – Aktywny działacz studenckich organizacji Koła Leśników oraz Samorządu Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. W okresie swojej działalności pełnił funkcje:

 • prezesa Sekcji Entomologicznej w roku akademickim 2009/2010 i 2012/2013,
 • przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KL.

główny organizator:

 • studenckiego obozu naukowego w Górach Izerskich (12.2009 r.), w Arboretum w Rogowie (11.2012 r.) oraz w Drawieńskim Parku Narodowym (05.2013 r.),
 • koordynator regularnych spotkań seminaryjnych dla studentów, o tematyce entomologicznej
 • koordynator wyjazdu na Międzynarodowe Spotkanie Entomologów w Pradze,
 • konferencji ,,I Studenckie Sympozjum Sekcji Entomologicznych ” Warszawa (2013).

publikacje naukowe:

 • Jagodziński A.M., Kubiak M., Warnkowska A., Ziółkowski J., Dopierała N., Rosik S., Motyl A., Łukowski A., Koter A., Kątna B., Opiełka K., Barycza A., Janiszewski K., Prais H., Wrońska-Pilarek D. 2011. Występowanie klonu polnego Acer campestre L. na terenie rezerwatów przyrody „Ostrów Panieński” i „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim” koło Chełmna. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 30 (1-2): 33-48.
 • Łukowski A., Adamska T., Wągrodzka O., Witkowski R., Załuska M., Całka P., Milczarek A., Banaszczak P. 2012. Ocena zagrożenia drzewostanów sosnowych (Pinus sp.) przez foliofagi zimujące w ściółce leśnej w Arboretum SGGW w Rogowie. Forestry letters 104: XX-XX.
 • Karolewski P., Jagodziński A.M., Giertych M.J., Łukowski A., Baraniak E., Oleksyn J. 2013. Invasive Prunus serotina – a new host for Yponomeuta evonymellus? European Journal of Entomology. (wysłana do redakcji)
 • Łukowski A., Koter A., Bruder D. 2013. Działalność edukacyjna Sekcji Entomologicznej Koła Leśników – Młodzi dla młodych oraz przyrody! (przygotowana do wysłania)
 • Rosiński G., Łukowski A., Czarniewska E. The technique for isolating and cleaning large quantities of Tenebrio molitor eggs. (w przygotowaniu)
 • Łukowski A., Rosiński G. The heart contractile activity in diapausing pupae of Hyles euphorbiae and Hyloicus pinastri. (w przygotowaniu)

publikacje w materiałach konferencyjnych:

 • Szymczak M., Łukowski A., Rosiński G. 2008. Owady jako układy modelowe w badaniach aktywności fizjologicznej wazopresyny. VIII Polskie Sympozjum: Proekologiczne Pestycydy, Suche k/ Poronina s. 5.
 • Łukowski A., Rosiński G., Czarniewska E. 2013. Izolacja i oczyszczanie dużych ilości jaj chrząszcza Tenebrio molitor z medium hodowlanego. III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. 22-24.03. Toruń. 114-115.
 • Łukowski A., Witkowski R. 2013. Foliofagi zimujące w ściółce leśnej drzewostanów sosnowych (Pinus sp.) w Arboretum SGGW w Rogowie. III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. 22-24.03. Toruń. 115-116.

patent:

 • Rosiński G., Łukowski A., Czarniewska E., 2011 Nr P.395984 z 17.08.2011 „Sposób pozyskiwania czystych jaj chrząszcza Tenebrio molitor oraz ich zastosowanie”.

publikacje popularnonaukowe:

 • Dembowiak K., Nowak J., Kałuża H., Jatczak I., Łukowski A., Leszek P., Adamska T. 2007. Park Miejski „Baba” w Trzemesznie. W: Świderek M. (red.) Parki i ogrody województwa wielkopolskiego. Łódz, 2007: 15-18.
 • Łukowski A. 2012. Sekcja Entomologiczna Koła Leśników. Młodnik 4: 5-6.
 • Łukowski A., Koter A. 2013. Motywy leśne w muzyce folk i pagan metalowej. Młodnik 6: 17-26.
 • Łukowski A. 2013. Wyjazd integracyjny Koła Leśników do Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Młodnik 7: 15-17.
 • Łukowski A. 2013. Paź królowej – motyl pełen majestatu. Magazyn Przyrodniczy Salamandra. (wysłana do redakcji)
 • Łukowski A. 2013. Rekordziści wśród owadów. Młodnik. (w przygotowaniu)

uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych:

 • Grant NCN (N N304 037640) Wpływ warunków świetlnych wzrostu krzewów czeremchy zwyczajnej i amerykańskiej na żerowanie foliofagów – szubargi pięcioplamki i namiotnika czeremszaczka.- pracownik techniczny.

nagrody:

 • zwycięstwo w sesji referatowej III Kopernikańskiego Sympozjum Nauk Przyrodniczych w Toruniu w 2013 roku. Praca została nagrodzona I miejscem
 • nagroda Dziekana Wydziału Leśnego, prof. dr. hab. Romana Gornowicza za zdobycie najwyższej średniej ocen w roku akademickim 2010/2011.

 wolontariat:

 • przy organizacji XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • przy organizacji III Konferencji „Puszcza Notecka – Człowiek, Las, Drewno” w 2012 roku
 • Grant NCN (N N309 066739) Mechanizmy fizjologiczne regulacji procesu rozrodu szeliniaka sosnowca, Hylobius abietis (L.) – gatunku szkodliwego w uprawach leśnych. – udział jako wolontariusz.
 • Grant MNiSW (N303 042 32/1404) Oddziaływanie wazopresyny na wybrane procesy fizjologiczne chrząszcza Tenebrio molitor L.- udział jako wolontariusz.
 • przy organizacji XI Debaty Oksfordzkiej: „Łowiectwo – ekologiczna potrzeba czy ludzka fanaberia?” dla społeczności akademickiej Wydziału Leśnego.

O naszym projekcie napisali: