Studencka konferencja szkoleniowa

W dniach 7-10 kwietnia 2011 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się Konferencja Szkoleniowa pt.: „Pozyskiwanie środków dla jednostek administracyjnych Lasów Państwowych z zewnętrznych źródeł finansowania na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej – na podstawie dotychczasowego doświadczenia beneficjentów”.

Zorganizowana została przez Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach Porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Poznania, Warszawy i Krakowa.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności skutecznego ubiegania się o dotacje europejskie i nie tylko. Między innymi:

  • w ramach jakich programów dostępne są środki dla nadleśnictw i firm leśnych,
  • jak napisać wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • jak starać się o dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • jakie są zasady przyznawania dotacji dla przedsiębiorców oraz jak skutecznie rozliczyć dotacje.

Opracowaniem merytorycznym Szkolenia zajęła się firma Forest Consulting Center Sp. z o. o., specjalizująca się w doradztwie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w leśnictwie, zarządzaniu projektami, organizacją kursów i szkoleń oraz przygotowaniem ekspertyz. Kadra FCC wywodzi się z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych i Leśnego Centrum Doradztwa Europejskiego. Baza doświadczeń specjalistów z FCC to ponad 20 milionów złotych zdobytych dotacji dla Polskiego Leśnictwa.

W szkoleniu wzięło udział 47 studentów z Trzech Wydziałów członkowskich Porozumienia. Są to osoby aktywnie działające w organizacjach studenckich swoich Uczelni oraz szczególnie zainteresowane tematem szkolenia. Potrzeba podjęcia tego tematu została potwierdzona poprzez aktywny udział uczestników we wszystkich czterech dniach zajęć. Przyszli Leśnicy wiedzę tą będą mogli wykorzystać zarówno podczas pracy w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych jak i we własnych firmach.

Konferencja szkoleniowa odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe. Miejsce to prócz swego ogromnego uroku ma dla leśników wyjątkowe znaczenie. Od 1894 roku prezentowany był tam dorobek polskiego leśnictwa. Początkowo w formie corocznych wystaw, w ramach zjazdów Polskiego Towarzystwa Leśnego, które w późniejszych latach zaowocowały powstaniem Muzeum Leśnictwa.

więcej