Lista wybranych projektów

Doświadczenie FOREST CONSULTING CENTER
w przygotowywaniu projektów
w sektorze leśnym i drzewnym: Nadleśnictwa, Przedsiębiorstwa
,
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

WYBRANE 20 PROJEKTÓW:

 1. Przygotowanie zarządzanie i ostateczne rozliczenie projektu finansowanego z EFS

Tytuł projektu: „Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych – konieczność i szansa”

Źródło finansowania: Program Rozwój Zasobów Ludzkich , Europejski Fundusz Społeczny.

Wartość dofinansowania: 1.931.000 PLN

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Etap projektu: Projekt rozliczony, nagrodzony – ujęty w „dobrych praktykach” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, po dwóch kontrolach.

 1. Doradztwo przy przygotowaniu projektu i studium wykonalności dla Nadleśnictwa Sieraków (RDLP Poznań) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

Tytuł projektu:„Rozbudowa integracyjnego leśnego ogrodu edukacyjnego i izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Sieraków dla potrzeb edukacji ekologicznej osób niepełnosprawnych”

Wartość dofinansowania: 280.000 PLN

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: Nadleśnictwo Sieraków RDLP Poznań

Etap projektu: Projekt po realizacji, rozliczony.

 1. Przygotowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Nadleśnictwa Oława (RDLP Wrocław).

Tytuł projektu: ”Umożliwienie dojazdu p.poż do kompleksu leśnego w Leśnictwie Łaziszki na terenia Nadleśnictwa Oława ”

Wartość dofinansowania: 1.200.000 PLN

Beneficjent: Nadleśnictwo Oława RDLP Wrocław

Fundusz: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny

Etap projektu: Projekt po podpisaniu umowy finansowania

 1. Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice.

Tytuł projektu: ”Przebudowa drzewostanów Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie”

Wartość dofinansowania: 800.000 PLN

Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Etap projektu: Projekt rozliczony.

 1. Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice.

Tytuł projektu: MONITORING EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE

Wartość dofinansowania: 726.000 PLN

Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Etap projektu: Projekt w trakcie realizacji

 1. Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice (RDLP Poznań).

Tytuł projektu: ”Wyposażenie Leśnictwa Szkółkarskiego Dobrygość Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice”

Wartość dofinansowania: 1.100.000 PLN

Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Etap projektu: Projekt wysoko oceniony – brak środków

 1. Przygotowanie projektu szkoleniowego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Tytuł projektu: „Rozwój kadr w przedsiębiorstwach leśnych”

Wartość dofinansowania: 2.800.000 PLN

Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych.

Etap projektu: Projekt rozliczony, po kontroli.

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego

Przedmiot projektu: Zakup harwestera i forwardera

Wartość dofinansowania: 1.200.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa wielkopolskiego

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Marian Choryan

Etap projektu: Przyznana dotacja, projekt rozliczony, po kontroli.

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup forwardera i ciągnika leśnego

Wartość dofinansowania: 300.000 PLN

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Marek Wróż

Etap projektu: projekt rozliczony

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup Harwestera

Wartość dofinansowania: 623.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa Lubuskiego

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Kazimierz Szewczyk

Etap projektu: Projekt rozliczony, po kontroli

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup miniharwestera i forwardera

Wartość dofinansowania: 670.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa wielkopolskiego

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HANIA”

Etap projektu: Projekt rozliczony, po kontroli

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup harwestera i forwardera

Wartość dofinansowania: 670.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa Świętokrzyskiego

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Robert Wnuk

Etap projektu: Przyznana dotacja

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup traka

Wartość dofinansowania: 75.000 PLN

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota

Etap projektu: projekt rozliczony

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup kolejki leśnej do zrywki drewna w górach

Wartość dofinansowania: 45.000 PLN

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Edward Grudziński

Etap projektu: projekt rozliczony

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup forwardera

Wartość dofinansowania: 300.000 PLN

Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych LASPOL Przemysław Chłopecki

Etap projektu: projekt rozliczony

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup Skidera i ładowarki do drewna kominkowego

Wartość dofinansowania: 256.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa Warmińsko – mazurskiego

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Tomasz Bagłaj

Etap projektu: projekt rozliczony, po kontroli

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:

Przedmiot projektu: Zakup Harwestera i Forwardera

Wartość dofinansowania: 623.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa Warmińsko – mazurskiego

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Paweł Jędrzejewski

Etap projektu:  projekt rozliczony, po kontroli

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego

Przedmiot projektu: Zakup Harwestera

Wartość dofinansowania: 623.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa lubuskiego

Beneficjent: LASPOL Marta i Grzegorz Ucinek

Etap projektu:  projekt rozliczony

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego

Przedmiot projektu: Zakup Harwestera

Wartość dofinansowania: 300.000 PLN

Źródła finansowania: RPO województwa zachodniopomorskiego

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Waldemar Winkowski

Etap projektu:  projekt rozliczony, po kontroli.

 1. Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego

Przedmiot projektu: Zestaw do zrywki drewna

Wartość dofinansowania: 300.000 PLN

Źródła finansowania: PROW

Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Sławomir Woźniak

Etap projektu:  projekt rozliczony.

DODATKOWE INFORMACJE:

Obecnie w trakcie oceny merytorycznej po poprawnej ocenie formalnej znajduje się ponad 30 wniosków na kwotę około 5 milionów złotych

Wnioski na kwotę ponad 15 milionów złotych zostały pozytywnie ocenione, ale ze względu na zbyt małą ilość środków przeznaczony na konkurs nie uzyskały dofinansowania – znajdują się na listach rezerwowych.

Na ponad 80 złożonych wniosków przez firmę tylko dwa zostały odrzucone  – z powodu wykluczenia działalności usługowej w leśnictwie i nieskutecznego dostarczenia przez Urząd Marszałkowski pisma w sprawie uzupełnień.

Trzy dotacje zostały uzyskane po złożonych protestach – przygotowanych przez Forest Consulting Center.