Doświadczenie

Kształcenie
Baza doświadczeń specjalistów z FOREST CONSULTING to ponad 3000 przeszkolonych przedsiębiorców leśnych i 800 pracowników Lasów Państwowych.

Doradztwo
Ponad 20 mln zł zdobytych dotacji dla polskiego leśnictwa. 100% skuteczności uzyskania dotacji z PROW na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Skuteczność z pozostałych źródeł finansowania wynosi 92% (licząc wnioski pozytywnie ocenione, ale umieszczone na liście rezerwowej z powodu braku środków)

Ekspertyzy
Referencje na życzenie.

Doświadczenia w przygotowywaniu projektów w sektorze leśnym:
Nadleśnictwa oraz Zakłady Usług Leśnych:

Przygotowanie, zarządzenie i rozliczanie projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice.
Tytuł projektu: „Monitoring ekosystemów leżących na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice”
Wartość dofinansowania: 726.000 PLN
Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice.
Etap projektu: Dotacja przyznana. Projekt w trakcie realizacji.

Przygotowania projektu finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Podanin
Tytuł projektu: „Rewitalizacja zabytkowego parku w Margoninie wraz z modernizacją obiektów służących prawidłowemu kształtowaniu stosunków wodnych”.
Wartość dofinansowania: 572.000 PLN
Żródło finansowania: NFOŚiGW, Program Priorytet Ochrona Przyrody i Krajobrazu.
Beneficjent: Nadleśnictwo Podanin.
Etap projektu: przyznana dotacja.

Przygotowanie zarządzanie i ostateczne rozliczenie projektu finansowanego z EFS
Tytuł projektu: „Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych – konieczność i szansa”
Źródło finansowania: Program Rozwój Zasobów Ludzkich , Europejski Fundusz Społeczny.
Wartość dofinansowania: 1.931.000 PLN
Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Etap projektu: Projekt rozliczony, nagrodzony – ujęty w „dobrych praktykach” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Doradztwo przy przygotowaniu projektu i studium wykonalności dla Nadleśnictwa Sieraków (RDLP Poznań) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
Tytuł projektu:„Rozbudowa integracyjnego leśnego ogrodu edukacyjnego i izby edukacyjnej w Nadleśnictwie Sieraków dla potrzeb edukacji ekologicznej osób niepełnosprawnych”
Wartość dofinansowania: 280.000 PLN
Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent: Nadleśnictwo Sieraków RDLP Poznań
Etap projektu: Projekt po realizacji, rozliczony.

Przygotowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Nadleśnictwa Oława (RDLP Wrocław).
Tytuł projektu: „Umożliwienie dojazdu p.poż do kompleksu leśnego w Leśnictwie Łaziszki na terenia Nadleśnictwa Oława ”
Wartość dofinansowania: 1.200.000 PLN
Beneficjent: Nadleśnictwo Oława RDLP Wrocław
Fundusz: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny
Etap projektu: Projekt po podpisaniu umowy finansowania.

Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice.
Tytuł projektu: „Przebudowa drzewostanów Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie”
Wartość dofinansowania: 800.000 PLN
Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, RDLP Poznań
Etap projektu: Projekt w trakcie realizacji

Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice.
Tytuł projektu: MONITORING EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO SIEMIANICE
Wartość dofinansowania: 726.000 PLN
Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, RDLP Poznań
Etap projektu: Projekt w trakcie realizacji

Przygotowanie projektu w ramach dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice (RDLP Poznań).
Tytuł projektu: „Wyposażenie Leśnictwa Szkółkarskiego Dobrygość Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice”
Wartość dofinansowania: 1.100.000 PLN
Beneficjent: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, RDLP Poznań
Etap projektu: Projekt wysoko oceniony – brak środków

Przygotowanie projektu szkoleniowego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).
Tytuł projektu: „Rozwój kadr w przedsiębiorstwach leśnych”
Wartość dofinansowania: 2.800.000 PLN
Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych.
Etap projektu: Projekt zrealizowany i rozliczony.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Antoni Jarosz
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup harwestera i forwardra trzebieżowego
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Mirosław Korabik
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera i ciągnika
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Krawiec
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup harwestera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych BRAKAR Daniel Brzózka
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup głowicy ścinkowej, przyczepy z żurawiem i dwóch ciągników
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Stefan Ginter
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup ciągnika, przyczepy z żurawiem i ładowacza.
Wartość dofinansowania: 86.310 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Stanisław Jadach
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Przemysław Chłopecki
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup harwestera i forwardera
Wartość dofinansowania: 1.200.000 PLN
Źródła finansowania: RPO województwa wielkopolskiego
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Marian Choryan
Etap projektu: Przyznana dotacja, projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera i ciągnika leśnego
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Marek Wróż
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup Harwestera
Wartość dofinansowania: 623.000 PLN
Źródła finansowania: RPO województwa Lubuskiego
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Kazimierz Szewczyk
Etap projektu: Podpisana umowa, projekt po realizacji

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup miniharwestera i forwardera
Wartość dofinansowania: 670.000 PLN
Żródła finansowania: RPO województwa wielkopolskiego
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HANIA”
Etap projektu: Przyznana dotacja

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup harwestera i forwardera
Wartość dofinansowania: 670.000 PLN
Źródła finansowania: RPO województwa Świętokrzyskiego
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Robert Wnuk
Etap projektu: Przyznana dotacja

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup traka
Wartość dofinansowania: 75.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Sierota
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup kolejki leśnej do zrywki drewna w górach
Wartość dofinansowania: 45.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Edward Grudziński
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych LASPOL Przemysław Chłopecki
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup Skidera i ładowarki do drewna kominkowego
Wartość dofinansowania: 256.000 PLN
Źródła finansowania: RPO województwa Warmińsko – mazurskiego
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Tomasz Bagłaj
Etap projektu: przyznana dotacja i podpisana umowa, projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup Harwestera i Forwardera
Wartość dofinansowania: 623.000 PLN
Źródła finansowania: RPO województwa Warmińsko – mazurskiego
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Paweł Jędrzejewski
Etap projektu: przyznana dotacja i podpisana umowa, projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera trzebieżowego
Wartość dofinansowania: 205.556,50 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Krysytna Wyląg
Etap projektu: przyznana dotacja i podpisana umowa, projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup dwóch ciągników, przyczepy leśnej i ładowacza
Wartość dofinansowania: 100.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Lila Tokarska
Etap projektu: przyznana dotacja i podpisana umowa, projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: ciągnik rolniczy z wyposażeniem
Wartość dofinansowania: 55.750 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: PHU „JODŁA” S.C. Dorota Szybis, Piotr Szybis
Etap projektu: przyznana dotacja i podpisana umowa, projekt rozliczony.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup harwestera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Mirosław Redecki
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Mirosława Półgrabia
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Dariusz Pluskota
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup ciągnika
Wartość dofinansowania: 105.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Zakład Usług Leśnych Jerzy Osadnik
Etap projektu: projekt rozliczony

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa leśnego:
Przedmiot projektu: Zakup forwardera
Wartość dofinansowania: 300.000 PLN
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Beneficjent: Benedykt Krygowski, Grzegorz Krygowski – Krygowscy sc.
Etap projektu: projekt rozliczony

Obecnie w trakcie oceny merytorycznej w trakcie oceny znajduje się ponad 50 wniosków złożonych w ramach PROW październik 2011 na łączną kwotę ponad 10 milionów PLN.