Zespół

dr inż. Dariusz Rutkowski

Prezes Zarządu Forest Consulting Center, ekspert do spraw dotacji europejskich dla leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Kierownik Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. Gotowy zawsze podjąć nowe wyzwanie.

Tel. +48 609 077 338
e-mail: d.rutkowski@forestcc.pl

dr Jolanta Grodecka

Absolwentka Chemii UAM, pracowała na Politechnice Poznańskiej, uzyskała tytuł Doktora z zakresu Chemii analitycznej. W FCC zajmuje się koordynacją kursów. Pełna optymizmu, zawsze potrafi nawiązać świetny kontakt, zarówno z kursantami jak i kadrą.

Tel. +48 605 726 729
e-mail: biuro@forestcc.pl

inż. Weronika Szypczyńska

Studentka drugiego stopnia leśnictwa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Należę do Rady Wydziałowej. Głównym przedmiotem moich zainteresowań w dziedzinie leśnictwa jest społeczna rola lasów, czynniki kształtujące wizerunek lasów i leśników oraz wszelkiego rodzaju konflikty z tym związane. Komunikacja z ludźmi oraz kreatywność przy wymyślaniu nowych projektów to moje największe zalety. Dobrze pracuję pod presją czasu, a w wolnym czasie lubię sięgnąć po dobrą książkę. 

tel. 609 803 221

e-mail: marketing@forestcc.pl

inż. Sylwia Czarnecka

Studentka drugiego stopnia leśnictwa na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Głównym przedmiotem moich leśnych zainteresowań są zagrożenia występujące w lasach zarówno pod względem fitopatologicznym, jak i antropogenicznym. Swoje działania opieram na systematyczności i planowaniu kolejnych wyzwań. Cechuje mnie zdolność do wielozadaniowości, a pracowitość to moje drugie imię. 

tel. 609 803 221

e-mail: marketing@forestcc.pl

Zuzanna Wiśniewska

Studentka trzeciego roku leśnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się promocją kierunku leśnictwo w social mediach. Głównym przedmiotem moich zainteresowań jest kreowanie pozytywnego wizerunku przyrody i leśnictwa w sieci. Praca pod presją czasu, wielozadaniowość i kreatywność to cechy, którymi się odznaczam. W wolnym czasie opuszczam granice Polski, aby poznać inne kultury i nawiązywać nowe kontakty.

— ** —

Śp. dr Józef Grodecki

Wiceprezes Zarządu Forest Consulting Center. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Leśnych LASTECH  Sp. z o.o., wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Techniki Leśnej. Niekwestionowany autorytet i mentor dla wielu pokoleń leśników. Pracował do ostatniego dnia życia. Zmarł 24 lutego 2017 r. pozostawiając współpracownikom misję edukowania branży leśnej.