Kształcenie

KSZTAŁCENIE – specjalistyczna działalność szkoleniowa, w tym szkolenia dla sektora usług leśnych, pracowników nadleśnictw, prywatnych właścicieli lasów, pracowników samorządów lokalnych, drzewiarzy oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich

Dla sektora usług leśnych

 • kursy drwala,
 • nowoczesne technologie w pozyskiwaniu drewna,
 • pielęgnacja upraw i młodników,
 • kursy operatorów maszyn leśnych,
 • studium menedżerskie,
 • zamówienia publiczne,
 • dotacje,
 • kontroling i planowanie finansowe,
 • planowanie inwestycji,

Dla pracowników lasów

 • szkolenia z zakresu organizacji procesu pozyskania drewna w technologii maszynowej, zabiegi pielęgnacyjne w różnych fazach rozwojowych drzewostanu,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie,
 • pozyskiwanie funduszy UE dla leśnictwa,

 Dla właścicieli lasów prywatnych

 • podstawy prowadzenia gospodarki leśnej,
 • możliwości finansowania prywatnego gospodarstwa leśnego,

 Dla przedstawicieli przemysłu drzewnego

 • jak skutecznie wpływać na podaż drewna na rynku lokalnym,
 • celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą wpływania na decyzję, dotyczącą zatwierdzenia Planu Urządzenia Lasu w kontekście wielkości pozyskania drewna.

Zapraszamy także do współpracy: pracowników urzędów miejskich, gminnych,powiatowych, zarządów dróg, osoby zarządzające zielenią wysoką w przestrzeni publicznej, pracowników gmin wydających decyzje o usunięciu i pielęgnowaniu drzew, osoby prowadzące nadzór i odbiór prac pielęgnacji i wycinki drzew.