Sortymentowa metoda pozyskiwania drewna

Szkolenia w cięciach przedrębnych i rębnych na poziomie ręczno-maszynowym i maszynowym.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników służby leśnej na temat sortymentowej metody pozyskiwania drewna w cięciach przedrębnych i rębnych, realizowanych zarówno pilarką, jak i harwesterem.

Grupa odbiorców
Szkolenie dla kadry kierowniczej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier nadzoru.
Szkolenie dla Leśniczych i Podleśniczych.

Proponujemy odrębne podejście do każdej z grup odbiorców szkolenia.
Maksymalna Ilość osób na szkoleniu – 30.

Treść szkolenia
Szkolenie obejmuje 14 godzin zajęć (2 dni) realizowanych w formie wykładów i pokazów terenowych. Tematycznie prowadzone jest w trzech modułach:

 1. Sortymentowa metoda pozyskania drewna z elementami ergonomicznych technik pracy pilarką – wykłady (4h), pokazy w terenie i ćwiczenia (2h) przedstawiające istotę metody oraz praktyczne aspekty udostępniana drzewostanów (szlaki zrywkowe).
 2. Logistyka pozyskania drewna metodą sortymentową na poziomie ręczno-
  -maszynowym i maszynowym w nadleśnictwie
  (wykład 2h), pozyskanie i zrywka drewna w drzewostanach trzebieżowych realizowane na poziomie ręczno-
  -maszynowym i maszynowym w systemie drewna krótkiego
  – pokazy
  w drzewostanach trzebieżowych (4h), w których jest lub było realizowane pozyskanie metodą sortymentową.
 3. Aspekty hodowlane stosowania metody sortymentowej – wykłady (2h) i teren (4h).

Miejsce
W ośrodku szkoleniowym oraz na terenie nadleśnictwa należącego do RDLP – pod warunkiem, że na terenie nadleśnictwa wdrożone są technologie maszynowe.

Terminy
do ustalenia


Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Jacek Rutkowski
Project manager
tel. kom. 690 800 290
e-mail: biuro@forestcc.pl