Ekspertyzy

EKSPERTYZY – tworzymy ramy organizacyjne dla przygotowywania opracowań eksperckich w różnych obszarach leśnictwa, drzewnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w tym:

  • wykonywanie specjalistycznych analiz i raportów,
  • badania rynku,
  • badania specjalistyczne,
  • przygotowania opracowań i publikacji.

Zapraszamy do współpracy:

Dariusz Rutkowski
Prezes Zarządu Forest CC
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. kom. 609 077 338
e-mail: d.rutkowski@forestcc.pl