slide
Realizujemy projekt UE: 90% dofinansowania na kursy w FCC
Uczestnikami mogą być osoby zamieszkujące lub pracujące / uczące się na Warmii i Mazurach
slide
"Kurs brakarski drewna okrągłego z egzaminem - III klasa brakarska"
Najbliższa edycja kursu w lipcu 2018 r. Szczegóły na www.drewno.pl
slide
"Kurs mechanika firmy leśnej"
3 dni pracy mechanika maszyn typu harwester i forwarder. Najbliższa edycja - maj 2018 r.
slide
Pełnowymiarowy KURS OPERATORA harwestera i forwardera (wraz z UDT)
Kolejna edycja 11 - 21 VI 2018 Zapisy do 25 maja, Infolinia tel. 690-800-290
Prev
Next

NASZE AKTUALNE SZKOLENIA

NAZWA SZKOLENIA
(kliknij w link szkolenia, by poznań szczegóły)
NAJBLIŻSZY TERMIN ZAPISY DO WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
Kurs operatora harwestera / forwardera + UDT na IIŻ w cenie 11 - 21 czerwca 2018 r. (11 dni) Brak miejsc. Rekrutacja zakończona
'Kurs operatora harwestera' w ramach UE + UDT na IIŻ w cenie 11 - 21 czerwca 2018 r. (11 dni) Brak miejsc. Rekrutacja zakończona
'Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną' w ramach UE 14 - 17 czerwca 2018 r. (4 dni) Brak miejsc. Rekrutacja zakończona
Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną 14 - 17 czerwca 2018 r. (4 dni) Ostatnie wolne miejsca
'Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską' w ramach Projektu UE 21 - 27 lipca 2018 r. (7 dni) 06-07-2018
Kurs brakarski drewna okrągłego dla przedsiębiorców leśnych i tartaczników - III klasa brakarska 21 - 27 lipca 2018 r. (7 dni) 15-07-2018

Informacji o szkoleniach udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Jacek Rutkowski, e-mail: j.rutkowski@forestcc.pl, tel. 690 800 290

Aktualności

Wybór wykonawcy na dzierżawę tartaku wraz z surowcem na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu brakarskiego drewna okrągłego.

Dodano: 14-06-2018

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 14.06.2018 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy na dzierżawę tartaku wraz z surowcem na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu brakarskiego drewna okrągłego.

Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2018-06-22, godz.: 12.00 CEST

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj dalej

KURS BRAKARSKI w 90% finansowany z UE: „Wytrzymałościowe sortowanie drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” – czerwiec 2018

Dodano: 03-06-2018

Zapraszamy na pierwszy kurs drzewny, realizowany w ramach trwającego projektu unijnego pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie w sektorze leśno-drzewnym z województwa warmińsko-mazurskiego”.

Uczestnicy kursu tarcicy konstrukcyjnej będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.

W kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zamieszkują lub pracują / uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i z własnej inicjatywy wyrażą chęć wzięcia udziału w kursie. To jest jedyny warunek uczestnictwa w projekcie.

Opis kursu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej. Prawidłowo przesortowana pod względem wytrzymałości tarcica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa konstrukcji oraz oszczędność wykorzystanego drewna, co bezpośrednio wpływa na koszty inwestycji.

Warunki udziału w kursie

Koszt kursu wynosi jedynie 355 zł za pełnowymiarowe szkolenie, wraz z zakwaterowaniem
i wyżywieniem, zajęciami teoretycznymi i praktycznym oraz egzaminem. Pozostała część kosztów, tj. 90% pokrywana jest ze środków europejskich w ramach realizowanego projektu unijnego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w ww. kursach oraz nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Kontakt z Biurem Projektu

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Dodano: 03-06-2018

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 03.06.2018 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy przeprowadzenia zajęć praktycznych podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Aktualizacja z 13.06.2018

Wynik postępowania – Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia ofert oraz ich cena –

1.Andrzej Noskowiak
Ul. Piaskowa 15,
62-080 Tarnowo Podgórne
data wpływu oferty: 12-06-2018 r. godz. 9:15

2. Dominik Jabłoński
Ul. Podleśna 19
64-020 Głuchowo
data wpływu oferty: 11-06-2018 godz. 12:30

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W treści oferty dotyczącej kryteriów oceny dodano zapis precyzujący, iż oferta ma wyłonić dwóch wykonawców.
Treść dodana:
“Celem niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia jest wyłonienie nie jednego, lecz dwóch wykonawców, którzy będą realizować ten sam przedmiot zamówienia opisany w szczegółowym przedmiocie zamówienia. Wykonawcy Ci będą wobec siebie komplementarni (np. na zasadzie działania w podgrupach uczestników), co służyć ma lepszej jakości kształcenia uczestników i efektywniejszemu przekazywaniu wiedzy.
Wyłonionych do realizacji zamówienia zostanie zatem dwóch wykonawców o kolejno najwyższej liczbie punktów, którzy złożyli swoje oferty w niniejszym postępowaniu.”
2. W postanowieniach dodatkowych i końcowych dodano punkt dodatkowy, iż oferta ma wyłonić dwóch wykonawców. Zapis ten umieszczono w pkt. 2, pozostałe punkty uległy przesunięciu. Treść dodana:
“2) Celem niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia jest wyłonienie nie jednego, lecz dwóch wykonawców, którzy będą realizować ten sam przedmiot zamówienia opisany w szczegółowym przedmiocie zamówienia. Wykonawcy Ci będą wobec siebie komplementarni (np. na zasadzie działania w podgrupach uczestników), co służyć ma lepszej jakości kształcenia uczestników i efektywniejszemu przekazywaniu wiedzy. Wyłonionych do realizacji zamówienia zostanie zatem dwóch wykonawców o kolejno najwyższej liczbie punktów, którzy złożyli swoje oferty w niniejszym postępowaniu.”
3. Brzmienie pkt 7. (po zmianach) w postanowieniach dodatkowych i końcowych, ulega zmianie. Treść zmieniona:
“Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert (tj. licząc od 12 czerwca 2018 r.).”
4. Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.06.2018 r. do godz.12:30
5. Zmianie uległa treść opisu koperty wraz z ofertą składaną przez Wykonawcę, dotycząca otwarcia oferty oraz treść tematu wiadomości mailowej, w przypadku przesłania oferty mailem. Treść zmieniona:
“Nie otwierać do 12.06.2018 r. do godz. 12.30 CEST”

Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2018-06-11, godz.: 12.00 CEST

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj dalej

Wybór wykonawcy przeprowadzenia zajęć teoretycznych (wykładów) podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Dodano: 03-06-2018

Poniżej prezentujemy szczegóły opublikowanego w Bazie Konkurencyjności dnia 03.06.2018 postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy przeprowadzenia zajęć teoretycznych (wykładów) podczas 4-dniowego „Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”.

Aktualizacja z 12.06.2018

Wynik postępowania – Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena –

Andrzej Noskowiak
Ul. Piaskowa 15,
62-080 Tarnowo Podgórne
data wpływu oferty: 11-06-2018 r. godz. 9:00

Szczegóły postępowania – kliknij, aby przejść do szczegółów postępowania

Załączniki dotyczące postępowania (pliki do pobrania):

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, termin składania ofert: 2018-06-11, godz.: 12.00 CEST

Postępowanie odbywa się w ramach trwającego projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj dalej