Rewolucja w egzaminach UDT. Czy zmiany w sposobie egzaminowania wpłyną na zdawalność?

Źródło: UDT

Od czerwca br. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Dotyczy ono bezpośrednio sposobu uzyskania uprawnień pozwalających na legalną pracę na maszynach leśnych. Mowa oczywiście o tzw. „uprawnieniach dozorowych” z zakresu obsługi urządzeń technicznych – żurawi przenośnych kat. II Ż.

Wcześniej, aby uzyskać takie uprawnienia należało podejść do egzaminu ustnego i po pozytywnym jego zdaniu odbywała się część praktyczna w maszynie.  O ile część terenowa pozostaje bez zmian, to zupełnie zmieniła się część teoretyczna. Odbywa się ona bowiem na zasadzie testu zamkniętego. Jak to wygląda po ostatnich zmianach?

Urząd Dozoru Technicznego dysponuje bazą tysiąca pytań, z czego na egzaminie pojawia się ich 15. Kursanci z kolei mogą popełnić jedynie 4 błędy, a więc mieć 11 poprawnych odpowiedzi.

Każda ze zdających osób dostaje inny zestaw pytań. Taka forma egzaminowania jest zdecydowanie trudniejsza, nie daje żadnej szansy na wyjaśnienia ustne. Ponadto na niektóre pytania nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Według nas próg zdawalności jest bardzo wysoki, w końcu standardem jest 60%, tutaj jest zdecydowanie więcej. Często o zdaniu nie decyduje posiadana wiedza ale łut szczęścia. Ciężko bowiem zgadnąć jakie pytania mogły zostać zawarte „w bazie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako jednostka szkoleniowa wystosowaliśmy odpowiednie pismo do Urzędu Dozoru Technicznego o udostępnienie pytań, niestety spotkaliśmy się z odmową. Na stronie Urzędu pojawiły się jedynie przykładowe pytania, które mogą się różnić od tych na egzaminie. Aktualnie opracowaliśmy je i wiedzę z nich będziemy przekazywać na naszym kursie. Zmianie uległ także okres ważności uprawnień, wcześniej były one bezterminowe, obecnie wydawane są na okres 10 lat. Jedyny plus zmian to rozszerzenie zakresu uprawnień tj. żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne.

Zapraszamy na kurs żurawi przenośnych typu IIŻ

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o obsłudze i działaniu żurawia maszyny leśnej oraz umiejętności praktycznych, czyli odpowiedniej techniki pracy. Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego nadają umiejętności i uprawnienia do pracy żurawiem leśnym w kat. II Ż.

Kurs żurawi przenośnych (HDS) to trzydniowe szkolenie, które kończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, nadającą uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Kursanci oprócz zajęć wykładowych biorą udział w zajęciach praktycznych w lesie na maszynie.

Szczegóły udziału w szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj:
kliknij, aby przejść do szczegółów

Odsyłamy również do oryginału rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1008/1