Czy w samorządach potrzebni są brakarze?

Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała pracę gmin m.in. pod względem sposobu postępowania z drewnem pozyskanym w procesie wycinki.

Jak się okazuje gminy tracą bardzo duże pieniądze z powodu nieodpowiedniego gospodarowania drewnem usuwanym na ich obszarze. Takie drewno w ogóle nie podlega szacowaniu. Przyczyną jest przede wszystkim przekonanie pracowników odpowiedzialnych za realizację inwestycji o tym, że pozyskiwany surowiec nie ma żadnej wartości.  Często dochodzi do sytuacji sprzedaży drewna za grosze, oddawania go jako darowizny np. w zamian za przeprowadzenie wycinki lub nawet traktowanie jako odpad.

Drewno jest surowcem wartościowym i przede wszystkim zbywalnym. Gminy mogą więc  uzyskać bardzo wysokie dochody z jego sprzedaży. Ważne, aby procesem szacowania zajmowała się osoba wykwalifikowana. Umiejętności odpowiedniego określania jakości surowca oraz klasyfikowania go zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi można uzyskać podczas „Kursu brakarskiego drewna okrągłego z III klasą brakarską”. Kiedy najbliższa edycja kursu?

Kurs trwa 7 dni, łącznie 70 godzin zajęć. Oprócz części wykładowej odbywają się ćwiczenia terenowe w lesie, tartaku oraz pobliskim parku. Jest to świetna możliwość do nauki i doskonalenia wykonywania szacunków brakarskich na pniu. Co ważne ćwiczenia przeprowadzane są na kilkunastu gatunkach drzew.

Zapewniamy nocleg oraz pełne wyżywienie, a także materiały szkoleniowe i co najważniejsze indywidualne konsultacje z wykwalifikowaną kadrą instruktorów.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia kursant uzyskuje certyfikat potwierdzający zdobycie III stopnia klasy brakarskiej oraz zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania, kliknij

Szczegóły kursu brakarskiego dostępne w poniższym artykule:

kliknij, aby przejść do artykułu