Archiwum autora: admin

Kurs operatora harwestera i forwardera wraz z egzaminem UDT. Luty 2021 r.

Masz pytania dotyczące kursu? Infolinia od 9.00 do 18.00, zadzwoń – tel. 690-800-290

Aby dokonać wstępnego zgłoszenia,
wypełnij Formularz zgłoszeniowy  i prześlij na adres e-mail biuro@forestcc.pl

“Kurs operatora harwestera i forwardera” to pełnowymiarowe szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują pełne uprawnienia wymagane w zawodzie operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Kurs jest ukierunkowany zarówno na zdobycie solidnej wiedzy o budowie i działaniu maszyny, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki i planowania pracy.

Szkolenie prowadzone jest w kilku etapach:

 • Kurs rozpoczyna się od części teoretycznej wraz z zajęciami komputerowymi – nauka obsługi oprogramowania TimberMatic.
 • W drugiej kolejności odbywają się ćwiczenia na symulatorze komputerowym wielooperacyjnych maszyn leśnych firmy John Deere, z którego kursanci mogą korzystać bez ograniczeń przez cały okres trwania szkolenia.
 • Następnie przeprowadzone zostają ćwiczenia warsztatowe dotyczące zasad obsługi i konserwacji maszyny. Zajęcia kierowane są przez doświadczonego instruktora – pracownika firmy leśnej.
 • Kolejnym etapem szkolenia jest indywidualna 15-godzinna praktyka na maszynie John Deere, na specjalnie przygotowanych powierzchniach terenowych.
 • Podczas zakończenia kursu przeprowadzone zostają egzaminy wewnętrzne oraz egzamin zewnętrzny pod nadzorem Komisji z Urzędu Dozoru Technicznego.

Autor filmu: Jakub Jędrzejczyk Czytaj dalej

Kurs brakarski “Wytrzymałościowe sortowanie drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” grudzień 2020

W grudniu ponownie zorganizujemy dla Państwa kurs brakarski
“Wytrzymałościowe sortowanie drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”!

Uczestnicy będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami oraz uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.

Kurs odbędzie się w terminie od 3 do 6 grudnia 2020 r. 

Kliknij, aby pobrać: Formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej.

Uczestnicy kolejnego już “Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

 • budowy i rozpoznawania gatunków drewna,
 • wad drewna i ich wpływu na drewno konstrukcyjne,
 • obowiązującego w Polsce prawa w zakresie wykorzystania drewna w budownictwie,
 • sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną zgodnie z obowiązującymi normami.

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia brakarskiego w zakresie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną. Jest to niezbędny element systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) związanego z certyfikatem uprawniającym do znakowania tarcicy budowlanej znakiem CE.

Czytaj dalej

SZKOLENIE DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W USŁUGACH LEŚNYCH – TERMIN: 10 – 11 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Wraz z nadchodzącą jesienią zbliża się gorący okres przetargów w Lasach Państwowych. Jak co roku w październiku zorganizujemy dla Państwa szkolenie z zakresu zamówień publicznych w usługach leśnych, by ułatwić ten trudny czas.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat prawidłowego przygotowania i składania elektronicznych ofert w zamówieniach publicznych. Teorie połączyliśmy z praktyką, gdyż jest to najskuteczniejsza metoda, by utrwalić nabyte umiejętności. Z tego powodu każdy z uczestników będzie pracował na swoim komputerze.

Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, by prowadzący miał czas dla każdego.

Szkolenie poprowadzi  Pani Magdalena Michałowska – ekspert ds. zamówień publicznych, autor wielu publikacji z zakresu PZP w leśnictwie z uwzględnieniem sektora usług leśnych.

Skrócony program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi.
 • Uprawnienia i obowiązki wykonawcy w systemie zamówień publicznych.
 • Pełnomocnictwo i rozwiązywanie problemów.
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 • Warunki udziału wykonawców w postępowaniu.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Środki ochrony prawnej po nowelizacji.
 • Elektronizacja zamówień publicznych.

TERMIN SZKOLENIA
10 – 11.10.2020 r.

Czytaj dalej