Kurs operatora harwestera i forwardera wraz z egzaminem UDT. Wrzesień 2021 r.

Masz pytania dotyczące kursu? Infolinia od 9.00 do 18.00, zadzwoń – tel. 690-800-290

Aby dokonać wstępnego zgłoszenia,
wypełnij Formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres e-mail biuro@forestcc.pl

“Kurs operatora harwestera i forwardera” to pełnowymiarowe szkolenie, po którym uczestnicy otrzymują pełne uprawnienia wymagane w zawodzie operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Kurs jest ukierunkowany zarówno na zdobycie solidnej wiedzy o budowie i działaniu maszyny, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki i planowania pracy.

Szkolenie prowadzone jest w kilku etapach:

 • Kurs rozpoczyna się od części teoretycznej wraz z zajęciami komputerowymi – nauka obsługi oprogramowania TimberMatic.
 • W drugiej kolejności odbywają się ćwiczenia na symulatorze komputerowym wielooperacyjnych maszyn leśnych firmy John Deere, z którego kursanci mogą korzystać bez ograniczeń przez cały okres trwania szkolenia.
 • Następnie przeprowadzone zostają ćwiczenia warsztatowe dotyczące zasad obsługi i konserwacji maszyny. Zajęcia kierowane są przez doświadczonego instruktora – pracownika firmy leśnej.
 • Kolejnym etapem szkolenia jest indywidualna 15-godzinna praktyka na maszynie John Deere, na specjalnie przygotowanych powierzchniach terenowych.
 • Podczas zakończenia kursu przeprowadzone zostają egzaminy wewnętrzne oraz egzamin zewnętrzny pod nadzorem Komisji z Urzędu Dozoru Technicznego.

Autor filmu: Jakub Jędrzejczyk

Nazwa szkolenia:
“Kurs operatora harwestera i/lub forwardera”

Data:
Przewidywany termin: 27.09 – 07.10.2021 r. (11 dni tj. 100 godzin zajęć)

Miejsce:
Zajęcia teoretyczne, na symulatorze oraz baza noclegowa w hotelu zlokalizowanym ok. 50 km na północ od Poznania.
Praktyka i egzamin UDT na terenie Nadleśnictwa Oborniki Wielkopolskie (woj. wielkopolskie, okolice Poznania).

Cena:
Kurs operatora harwestera: 11.447 zł/os.
Kurs operatora forwardera: 9.110 zł/os.
Kurs operatora harwestera i forwardera: 16.982,00 zł/os.

Cena obejmuje:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie – poprzez łącznie 100 godzin zajęć (zajęcia wykładowe, warsztatowe, przy komputerach, na  symulatorze oraz 15 godzin indywidualnej praktyki na maszynie),
 • zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych i 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie w hotelu (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),
 • materiały szkoleniowe (skrypt, długopis, teczka), środki ochrony osobistej, materiały niezbędne do pracy w terenie (kask, kamizelka, rękawice),
 • ubezpieczenie od NNW,
 • dojazdy na powierzchnię,
 • egzamin przed komisją UDT (nadający uprawnienia do wykonywania zawodu),
 • certyfikat ukończenia szkolenia w 3 językach (polski, niemiecki i angielski).

Uczestnik nie płaci nic dodatkowego przez cały okres trwania szkolenia.

Uwaga! W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wprowadziliśmy nowe warunki podczas kursu. Są to m. in. możliwość zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, maseczki oraz żele dezynfekujące dla kursantów, a także zmniejszyliśmy maksymalną liczbę osób na szkoleniu.

Dostępne dofinansowania:
Aktualnie dostępne są jeszcze narzędzia pozwalające na dofinansowanie do kursu. Wystarczy zgłosić się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy. Można skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dot. już zatrudnionych, bądź skorzystać z puli pieniędzy dla osób bezrobotnych: dofinansowanie celowe nawet do 100% lub tzw. „bony szkoleniowe”

Procedura ubiegania się o dotacje do kursu nie jest skomplikowana i trwa ok. dwóch tygodni. Doradzamy i pomagamy bezpłatnie załatwić wszelkie formalności.

Jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i na stałe współpracujemy z PUP z całej Polski.

Masz pytania w sprawie dotacji? Zadzwoń: tel. 690-800-290 (Biuro Forest Consulting Center).
Doradzamy i podpowiadamy, jak skutecznie wnioskować o dofinansowanie do szkolenia operatorów.

Dokumentacja:
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza i opłata zaliczki w wysokości 1.230 zł – szczegóły w pliku –Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Kontakt:
Informacji o szkoleniu udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Forest Consulting Center
e-mail: biuro@forestcc.pl
tel. 690-800-290

Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego nadają umiejętności i uprawnienia do pracy wielooperacyjną maszyną leśną – harwesterem lub forwarderem. Uczestnik oprócz uprawnień dozorowych otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia (zgodne z rozporządzeniem MEN) oraz certyfikaty w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim.