Szkolenie operatorów harwestera

Zajęcia praktyczne na symulatorze

Zapraszamy na kurs doszakalający operatorów harwestera, który skierowany jest do operatorów już pracujących, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs trwa krócej niż standardowe szkolenie operatora harwestera. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego symulatora komputerowego John Deere wyposażonego w najnowsze oprogramowanie Timbermatic 09 oraz pakiet szkoleniowy TimberSkills, umożliwiający ocenę postępu w nauce.

                                                                                                                                         ___________

Dzięki oprogramowaniu szkoleniowemu TimberSkills, w który wyposażony jest symulator, operator pracujący na maszynie kilka lat, jest w stanie pozbyć się złych nawyków, wychwycić swoje błędy i je wyeliminować. Program w sposób miarodajny pokazuje „słabe strony” pracy nawet doświadczonego operatora. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma wydrukowane szczegółowe raporty z wynikami wykonanych ćwiczeń.

Podczas szkolenia także odbywać się będą zajęcia teoretyczne i warsztatowe z obsługi systemu TimberMatic, który zainstalowany jest w najnowszych harwesterach. Kursanci podczas warsztatów przy komputerach będą mieli okazję ćwiczyć ustawianie niezbędnych do pracy parametrów maszyny m.in. poprzez tworzenie i edytowanie tablic rozkroju w programie SilvA.

Cena: 

600 zł netto/os.,
(w cenie udział w szkoleniu, materiały oraz wyżywienie)


Czas trwania:

4 dni zajęć, w ramach których jest teoria oraz praktyka


Liczba uczestników: 

6-8 osób w każdej edycji szkolenia


Kontakt:

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Jacek Rutkowski
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : j.rutkowski@forestcc.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Aktualne kompetencje szansą dla regionalnego sektora usług leśnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 20% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy lub właściciele firm leśnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

logo_efs_kapital_ludzki