Konferencja „Współpraca Lasy Państwowe – Przedsiębiorstwa leśne – ocena i perspektywy na przyszłość”

Forest Consulting Center od zawsze wspierał wszelkie inicjatywy naukowe związane z branżą leśną. Tym razem mamy przyjemność objąć patronatem konferencje pt. Współpraca Lasy Państwowe – Przedsiębiorstwa Leśne – ocena i perspektywy na przyszłość

Konferencja odbędzie się 5 – 6 grudnia w formie stacjonarnej w hotelu HP Park w Olsztynie oraz w formie on-line. 

Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM, Polski Związek Pracodawców Leśnych oraz Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Olsztynie.

Tematyka konferencji

Obszar współpracy z Lasów Państwowych z przedsiębiorcami wywołuje wiele emocji a problemy zdają się nie mieć końca. Korzystając z niezależnego pola do dyskusji jaką tworzy Uniwersytet, naukowcy i praktycy związani z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa w Olsztynie postanowili podjąć ten trudny temat. Koncepcja konferencji jest taka, aby na tle aktualnych wyników badań nad sektorem usług leśnych i dostępnych danych oraz z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych krajach – poprowadzić panel dyskusyjny poprzedzony referatami przedstawionymi przez współpracujące strony (Lasy Państwowe i Przedsiębiorstwa). Do dyskusji i referatów wybrano następujące obszary tematyczne:

– Przetargi

– Bezpieczeństwo pracy

– Certyfikacja usług leśnych

– Model funkcjonowania sektora usług leśnych w przyszłości

W ramach konferencji przewidziano również sesję terenową.

Koszt konferencji to 250 zł za osobę, wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia i udziałem w sesji terenowej.

Numer konta bankowego do wpłat: 36 1240 6960 5798 0000 3088 0003

Więcej informacji i zapisy:

Link do wydarzenia na fb:  https://facebook.com/events/s/konferencja-wspo%C5%82praca-lasy-pa/712397033754524/

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu: http://wril.uwm.edu.pl/kliel

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4_h-_0CBRF1CuKw7x84Mcq8WpT3XqQyi6qzoHRQ5OUGY6A/viewform?fbclid=IwAR2lNkZlHQXXdhq4Z8s1aU4hhIRonOWRjyklUa2PjqocdtpKA5BPVdFvooM

Kontakt:

e- mail: konferencja.kortowo@uwm.edu.pl

telefon: 609803221

ZAPRASZAMY!

Konferencja jest realizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki – Doskonała Nauka.

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych (Nr projektu DNK/SP/548886/2022, kwota dofinansowania 113 718,00 zł, całkowita wartość projektu 128.718,00 zł).