ZUS dotacje

ZUS: bezzwrotne dotacje nawet do 90% dla przedsiębiorstw,
na inwestycje poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Ruszyły dotacje z ZUS!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wreszcie konkurs na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2019 roku, można je składać z kolei od 15 lipca br.

Nie trzeba się jednak spieszyć, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, a termin nie będzie z pewnością skrócony. Lepiej złożyć dopracowaną dokumentację, podstawowe błędy wykluczają wniosek już na starcie, a w przypadku konieczności uzupełnienia informacji będzie to można uczynić tylko raz. W przypadku błędów w uzupełnieniu wniosek będzie również odrzucony. Zainteresowanie jest dość duże, stąd pewnie zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji.

Na jakie środki można liczyć?

W ramach konkursu ZUS ma do rozdysponowania kwotę 50 mln. zł. Jest to kwota spora, jednak pamiętajmy że dotyczy ona całego kraju. Uwaga: Podane poniżej kwoty podane w brutto:

 • Jeżeli o dofinansowanie stara się firma mikro, to może liczyć na 90% dotację, przy czym jej kwota przeznaczona na inwestycję nie może przekroczyć 139.000,00 zł.
 • W przypadku firmy małej to 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie dofinansowania 210.000,00 zł.
 • Jeżeli chodzi natomiast o firmy średnie odpowiednio 60% dofinansowania i kwota 340.000,00 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 1.000,00 zł na działania doradcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Firmy z branży drzewnej mogą dofinansować sobie między innymi instalacje odpylające. Natomiast przedsiębiorstwa usług leśnych, zakup przyczepek zrywkowych. W przypadku przyczepek zrywkowych kwota dofinansowania jest ograniczona do wartości 30.000,00 zł, co znacznie ogranicza możliwość realnego skorzystania z dotacji. To ważna informacja, gdyż dotychczas nie było takiego ograniczenia i firmy leśne mocno na nie liczyły.

Podobne ograniczenie kwotowe obowiązuje w przypadku wózków jezdniowych, dotychczas obowiązywała kwota 50.000,00 zł – teraz to niestety tylko 30.000,00 zł. Nie ma natomiast dodatkowego ograniczenia co do instalacji odpylających.

Jak wyłaniane są wnioski do dofinansowania?

Wnioski złożone do 16 sierpnia podlegają ocenie. Każdemu z nich przyznawana jest odpowiednia ilość punktów, a następnie tworzona lista rankingowa. Następnie wybierane są wnioski od „góry” listy, aż do momentu wyczerpania kwoty 50 mln. Do najważniejszych kryteriów oceny wniosków należą:

1. Wielkość przedsiębiorstwa

 • Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 5 punktów (maksymalna wartość w tym kryterium)
 • Małe przedsiębiorstwo – 4 punkty

2. Kategoria ryzyka działalności

 • od 1 do 3 – 2 punkty
 • od 4 do 5 – 4 punkty
 • od 6 do 9 – 8 punktów
 • pow. 10 – 10 punktów (maksymalna wartość)

3. Lokalizacja

 • dolnośląskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie – 5 punktów (maksymalna wartość)
 • kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; podlaskie; śląskie; zachodniopomorskie – 4 punkty
 • pomorskie; lubelskie; łódzkie; świętokrzyskie – 3 punkty
 • podkarpackie – 2 punkty
 • małopolskie; mazowieckie – 1 punkt

4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 • w firmie mikro – 5 punktów (maksymalna wartość)
 • w firmie małej – 4 punkty
 • w firmie średniej – 3 punkty

Warto o tym pamiętać…

W powyższych kryteriach można uzyskać maksymalnie 25 punktów, dochodzi do tego jeszcze 40 punktów, które uzyskuje się między innymi za zasadność wydatków i działań, poprawne wpisywanie się w cele dofinansowania czy też odpowiednią wysokość kosztów.

W naszej ocenie kluczem otrzymania dofinansowania jest dobre wpisanie się w kryteria oceny oraz dokładne przygotowanie już pierwszego wniosku, aby nie „odpaść” już podczas oceny wstępnej (formalnej). Już podczas oceny wniosku, w przypadku konieczność uzupełnienia wniosku, trzeba również pamiętać o dokładności i dotrzymaniu 14 dniowego terminu.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu doradczym, głównie w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowań zewnętrznych (także tych z ZUS), proponujemy Państwu rzetelną współpracę w zakresie ubiegania się o dostępne środki na poprawę BHP w swoim zakładzie. Jako FCC od lat skupiamy się na branży leśnej i drzewnej, zatem doskonale znamy specyfikę tego sektora.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Dariusz Rutkowski
Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Kształcenie Doradztwo Ekspertyzy

Ul. Dąbrowskiego 75/56
60 – 523 Poznań
Tel. 609-077-338
d.rutkowski@forestcc.pl


Film promocyjny opublikowany przez ZUS:

Źródło filmu: www.zus.pl/prewencja/