Zmiany w obowiązujących warunkach technicznych drewna okrągłego.

Z początkiem bieżącego roku w życie weszło zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzające do stosowania nowe warunki techniczne wykorzystywane w obrocie surowcem drzewnym
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Warunki techniczne określają wymagania jakościowe i wymiarowe dla poszczególnych grup sortymentowych surowca drzewnego oraz m.in. definiują wady drewna i sposób ich pomiaru. Nowe zapisy w praktyce eliminują z użytku Polskie Normy.

Nowe warunki techniczne, wprowadzone Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30. września 2019r. składają się z 12 części, do których należą:

 1. Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym
 2. Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego
 3. Wady drewna
 4. Drewno wielkowymiarowe iglaste
 5. Drewno wielkowymiarowe kłodowane iglaste
 6. Drewno wielkowymiarowe liściaste
 7. Drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste
 8. Drewno specjalne, w skład których wchodzą: a) ramowe warunki techniczne – Drewno okleinowe; b) warunki techniczne – Drewno sklejkowe; c) ramowe warunki techniczne – Drewno na słupy
 9. Drewno średniowymiarowe
 10. Drewno małowymiarowe
 11. Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe)
 12. Pozostałości drzewne

Zarządzenie dyrektora LP weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1. stycznia 2020r.  Oznacza to, że umowy zawierane w procedurach sprzedaży na 2020r. będą realizowane w oparciu o znowelizowane warunki techniczne.

Od nowego roku obowiązują również ujednolicone zasady przeprowadzania procedury reklamacji drewna zakupionego w Lasach Państwowych.

Forest Consulting Center i Drewno.pl zapraszają osoby zajmujące się zakupem i odbiorem surowca drzewnego w zakładach przemysłu drzewnego oraz wszystkich brakarzy drewna okrągłego na seminarium, którego celem jest omówienia wprowadzonych zmian. Podczas dwudniowego spotkania doświadczeni instruktorzy brakarstwa omówią zakres wprowadzonych zmian dotyczących wad drewna i ich pomiaru, klasyfikacji jakościowo-wymiarowej w poszczególnych grupach sortymentowych, ujednoliconego procesu reklamacji drewna.

Podczas kursu przewidziany jest czas na omówienie najczęstszych problemów z jakimi borykają się brakarze drewna okrągłego podczas swojej pracy oraz indywidualne konsultacje z instruktorami brakarstwa.

Termin spotkania: 14-15.02.2020r.

Miejsce: Pałac Będlewo (woj. wielkopolskie)

Cena: 690 zł netto + 23% VAT (848,70 zł brutto) – Cena obejmuje nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

 

Zgłoszenie udziału

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują drogą mailową za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć (decyduje data wpływu zgłoszenia). Formularz zgłoszeniowy do pobrania, kliknij

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać płatności zaliczki, która jest niezbędna aby potwierdzić zapisanie na listę uczestników. Kwota zaliczki wynosi 200 zł brutto / os. Dane do przelewu znajdują się na ostatniej stronie formularza. 

Zapisy i informacje

Katarzyna Jabłońska

tel. 61 6243467, e-mail: k.jablonska@drewno.p

Marlena Klafka FCC

Tel. 690 800 290, e-mail: biuro@forestcc.pl