Zaczynamy nowy projekt UE – dofinansowanie do 90% !

Miło nam poinformować, że od kwietnia 2018 r. aż do czerwca 2019 r. jako Forest Consulting Center – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego realizować będziemy kolejny szkoleniowy projekt unijny, w ramach którego zorganizujemy kilkanaście naszych zawodowych kursów dla branży leśnej i drzewnej. Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe (studenci, pracownicy przedsiębiorstw, os. bezrobotne, etc.), które zamieszkują lub pobierają naukę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Wszystkie szkolenia będą finansowane w 90% z Unii Europejskiej! Uczestnik będzie płacił tylko 10% kosztów. Celem projektu jest stworzenie możliwości uzyskania, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych niezbędnych do prac przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna.

Na projekt składa się 5 rodzajów kursów praktycznych, dających konkretne umiejętności potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dla branży leśnej zaplanowano: „Kurs operatora harwestera” (4 edycje po 5 os. każda) i „Kurs operatora forwardera” (2 edycje po 5 os. każda). Dla branży drzewnej i leśnej zaplanowano zaś: „Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” (4 edycje po 12 os. każda), „Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” (2 edycje po 8 os. każda) oraz nowość „Kurs operatora traków taśmowych” (2 edycje po 8 os. każda). Pierwsze szkolenie (“Kurs operatora harwestera”) planujemy w czerwcu (planowany termin I kursu: 11-21 czerwca 2018 r.)

Trwa nabór zgłoszeń na pierwsze kursy realizowane w ramach projektu w czerwcu: “Kurs harwestera” oraz “Kurs tarcicy konstrukcyjnej” – formularze pod linkiem

Uczestnikami projektu będą osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i posiadają dowód osobisty, zamieszkują teren województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w ww. kursach oraz przejdą poprawnie proces rekrutacji. Przewidzieliśmy udział 110 osób w ramach projektu.

Wszystkie zasady rekrutacji i zgłaszania na kursy opisaliśmy w Regulaminie – pobierz plik

Ramowy Harmonogram realizacji projektu:

Kliknij, aby pobrać harmonogram w pliku PDF

Wszystkie szczegóły dotyczące naszego projektu opublikowaliśmy w osobnej zakładce “Projekt UE” – kliknij, aby przejść do informacji


Kontakt z Organizatorem:

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.