Kurs konserwatora żurawi przenośnych I przewoźnych wraz z uprawnieniami SEP

ZAPISY ZAKOŃCZĄ SIĘ ZA:

+48 609 077 338

marketing@forestcc.pl

Uzyskaj kwalifikacje konserwatora i zdobądź dodatkowo uprawnienia elektryczne.

Zapisz się na szkolenie

Na czym polega kurs konserwacji żurawi przenośnych i przewoźnych?

Dzięki uzyskanym uprawnieniom konserwatora nie musicie Państwo zlecać konserwacji żurawi firmom zewnętrznym, co pozwoli zaoszczędzić i usprawnić proces konserwacji. Dodatkowo po ukończeniu kursu możecie świadczyć usługę przeglądów konserwacyjnych innym przedsiębiorstwom leśnym.

Konserwator po naszym kursie uzyskuje prawo do:

 • przeprowadzania wszystkich czynności konserwacyjno-naprawczych wynikających z instrukcji konserwacji,
 • prowadzenia dziennika konserwacji,
 • reprezentowania pracodawcy w sprawach dotyczących dozoru technicznego.

Kurs przeprowadzony zostanie w formie zajęć teoretycznych i zakończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego do 30 dni od rozpoczęcia kursu.

DLA KOGO?

Właściciele żurawi przenośnych i przewoźnych

Operatorzy żurawi przenośnych i przewoźnych

Kiedy i gdzie?

20-23 czerwca 2023 r.
ul. Człuchowska 12,
60-343 Poznań
Egzamin UDT odbędzie się do 30 dni od rozpoczęcia kursu

Jaki koszt?

3100 zł /os. – bez zakwaterowania

Cena obejmuje:

profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie szkolenia, egzamin zewnętrzny przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego (cena 237,98zł/os) oraz certyfikat ukończenia kursu 

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują poprzez formularz online w terminie do 13.06.2023 r.

Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 700 zł, która jest niezbędna, aby potwierdzić zapisanie na listę uczestników lub pokryć cały koszt kursu. Dane do przelewu znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Dlaczego to TY musisz wziąć udział w tym szkoleniu?

 • Nszybko naprawisz awarię
 • Noszczędzisz czas i pieniądze nie wzywając serwisu
 • Nbędziesz mógł sam świadczyć usługi przeglądów konserwacyjnych
 • Nwyróżnisz się na rynku pracy

Główne zagadnienia omawiane na kursie:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego SEP eksploatacja

 • Układy sieci zasilających – TN-C, TN-S, TN-CS, IT, TT, rodzaje napięć.
 • Przewody i kable – rodzaje, budowa, przeznaczenie, przykładowe oznaczenia, kolorystyka, układanie przewodów i kabli we wnętrzu i w ziemi, podstawowe parametry ( rezystancja, spadki napięć), przekroje, zależności pomiędzy przekrojami żył roboczych i żyły PE.
 • Osprzęt elektryczny, aparatura i rozdzielnice – przeznaczenie, zasady stosowania, podstawowe parametry znamionowe i zwarciowe, klasy szczelności IP, klasy ochronności urządzeń.
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych – zabezpieczenia od zwarć i przeciążeń ( wyłączniki nadmiarowe i bezpieczniki topikowe), ochrona przepięciowa ( ograniczniki przepięć, ich podział i stosowanie), przykłady innych rodzajów zabezpieczeń na życzenie słuchaczy.
 • Urządzenia odbiorcze – budowa WLZ, podstawowe parametry odbiorników energii elektrycznej, oświetlenie we wnętrzach ( zasady stosowania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne). Omówienie urządzeń odbiorczych na życzenie słuchaczy.
 • Ochrona od porażeń – przyczyny i skutki porażenia prądem elektrycznym, ratowanie porażonego, obowiązki ratującego.
 • Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych – gaszenie urządzeń pod napięciem, obowiązki uczestnika akcji gaśniczej.
 • Ogólne wiadomości o przepisach przy pracy przy urządzeniach elektrycznych.
 • Współczynnik mocy i metody jego poprawy.

Kurs konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych

 • Ogólne wiadomości o dozorze technicznym (UDT).
 • Instrukcja i dokumentacja techniczna żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych.
 • Normy dotyczące urządzenia i warunków technicznych dozoru technicznego.
 • Przepisy BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac konserwacyjnych.
 • Zasady budowy żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych.
 • Zasady budowy żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych.
 • Obowiązki i uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych.
 • Plan konserwacji.
 • Zagadnienia związane z olejami i smarami.
 • Zasady eksploatacji i czyszczenia żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych.

Instruktorzy przeprowadzający kurs:

Ryszard Siudziński – Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego SEP eksploatacja

Tomasz Wojciechowicz – Kurs konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych

Organizator

Firma Forest Consulting Center jest Niepubliczną Jednostką Oświaty – Centrum Kształcenia Ustawicznego, która specjalizuje się w działalności szkoleniowej, doradczej i eksperckiej w sektorze leśnym oraz branżach związanych z leśnictwem. Organizowane przez nas szkolenia i kursy cechuje profesjonalny zakres merytoryczny, najlepsi trenerzy, którzy są praktykami, a także przystępny sposób prowadzenia zajęć. Dzięki temu mają Państwo szansę na rozwój własnych kompetencji zawodowych, a także unowocześnianie firm i specjalizację pracowników.
Nasze doświadczenie zyskaliśmy szkoląc 3000 przedsiębiorców leśnych, jednak nie zamierzamy na tym poprzestawać. Postanowiliśmy rozwinąć firmę o szkolenia z umiejętności miękkich, ponieważ w czasach, które się nieustannie zmieniają jedyne czego możemy być pewni to nasza wiedza.