Zgłoszenia – formularze

Obecnie trwa rekrutacja na kolejny “Kurs brakarski drewna okrągłego” – termin 12 – 18 stycznia 2019 r. oraz “Kurs operatora harwestera”: 15 – 25 stycznia 2019 r. Poniżej dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia.

UWAGA! Dokładna data i miejsce kursu do potwierdzenia przez Organizatora.


KURS BRAKARSKI DREWNA OKRĄGŁEGO – DOKUMENTY

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs brakarski. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl najpóźniej do 31 grudnia następujące załączniki:

I. Dokumenty rekrutacyjne, do wypełnienia i przesłania w formie skanów:

II. Terminy rekrutacji:

  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 31 grudnia 2018 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 2 stycznia 2019 r.
  • Planowany termin kursu brakarskiego: 12 – 18 stycznia 2019 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania


KURS OPERATORA HARWESTERA – DOKUMENTY

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs harwestera. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl najpóźniej do 31 grudnia następujące załączniki:

I. Dokumenty rekrutacyjne, do wypełnienia i przesłania w formie skanów:

II. Terminy rekrutacji:

  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 31 grudnia 2018 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 3 stycznia 2019 r.
  • Planowany termin kursu operatora: 15 – 25 stycznia 2019 r. 12 – 22 lutego 2019 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania


W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem obowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te kompletne zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.