Kurs drwala-operatora pilarki (kurs pilarza)

1

W ramach szkoleń kursanci nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne konieczne do wykonywania prac specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności w procesie pozyskania drewna. Pełnowymiarowy kurs gwarantuje przygotowanie robotnika do bezpiecznej i wydajnej pracy pilarką. Zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z obowiązującym Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego LP.

_______________________________________________________________________________________________

Cały program szkolenia obejmuje 32 godziny teoretyczne i 88 godzin zajęć praktycznych, realizowanych w czasie 12 dni. Pełnowymiarowy kurs obejmuje zarówno zajęcia wykładowe, podczas których uczestnicy poznają podstawy teoretyczne wykonywania zawodu, budowę pilarek i sposoby konserwacji, udzielanie pierwszej pomocy oraz przepisy BHP. Przede wszystkim na kurs składa się wielogodzinny moduł praktyczny, podczas którego uczestnicy indywidualnie uczą się pracy pilarką pod okiem i opieką instruktora. Dodatkowo program szkolenia został wzbogacony o elementy arborystyki i sortymentowej metody pozyskiwania drewna.

Koszt:

Ze względu na dofinansowanie z Unii Europejskiej i koniec realizacji projektu unijnego oferowane kursy są w wyjątkowo atrakcyjnych cenach:

  • dla firm leśnych z województwa kujawsko-pomorskiego – 990 zł (z wyżywieniem
    i zakwaterowaniem), natomiast bez noclegu i wyżywienia – jedynie 790 zł
    ,

Cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, możliwość zakwaterowania oraz wyżywiania, komplet materiałów szkoleniowych, środki ochrony osobistej (kask i kamizelka), narzędzia i akcesoria (do korzystania podczas kursu), egzamin przed komisją specjalistów i przedstawicieli Lasów Państwowych, certyfikat i zaświadczenie MEN nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu drwala – operatora pilarki.

Kontakt:

Jacek Rutkowski
tel. kom. 690-800-290,
e-mail :  j.rutkowski@forestcc.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Aktualne kompetencje szansą dla regionalnego sektora usług leśnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 20% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego. 

logo_efs_kapital_ludzki