Projekt UE

Zaczynamy kolejny projekt UE
– dofinansowanie do 90% na kusy zawodowe w FCC

„DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”

Miło nam poinformować, że od kwietnia 2018 r. aż do czerwca 2019 r. jako Forest Consulting Center – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego realizować będziemy kolejny szkoleniowy projekt unijnego, w ramach którego zorganizujemy kilkanaście naszych zawodowych kursów dla branży leśnej i drzewnej. Wszystkie szkolenia będą finansowane w 90% z Unii Europejskiej! Uczestnik będzie płacił tylko 10% kosztów.

Celem projektu jest stworzenie możliwości uzyskania, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych niezbędnych do prac przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna.

Nazwa projektu: „Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”

Jednostka realizująca: Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Obszar działania (województwo): warmińsko-mazurskie

Wartość projektu: 769.035,00 zł

W tym finansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 653.679,75 zł

Data rozpoczęcia: 3.04.2018 r.

Data zakończenia: 30.06.2019 r.


Szczegółowe informacje o projekcie (linki poniżej):


Kontakt z Organizatorem:

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.