Kurs brakarski zakończony sukcesem!

Naglowek

Z obawą podchodziliśmy do organizacji I edycji pełnowymiarowego kursu brakarskiego, adresowanego do przedsiębiorców leśnych i tartaczników. Wyzwanie okazało się ambitne, ale do zrealizowania i to z sukcesem! Pomysł narodził się w wyniku współpracy naszej firmy z portalem Drewno.pl. Już dziś zachęcamy do zgłoszeń na kolejny kurs brakarski, który odbędzie się od 27 września do 2 października. Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy do krótkiego podsumowania i fotorelacji z zakończonego 1 czerwca „Kursu brakarzy drewna okrągłego dla tartaczników i przedsiębiorców leśnych”. W pierwszej edycji szkolenia, które rozpoczęło się 27 maja, brało udział w sumie 19 uczestników. Kurs prowadzony był przez trzech wykładowców-instruktorów, w tym autora książki „Wady drewna” dr inż. Roberta Kimbara.

Fotorelacja z Kursu brakarskiego

1.
Podczas rozpoczęcia szkolenia każdy otrzymał pakiet niezbędnych materiałów szkoleniowych, m.in. książkę „Wady drewna” oraz „Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego”

2. (Kopiowanie)
Wykład inauguracyjny, prowadzony przez mgr inż. Piotra Mrozickiego dotyczył makroskopowej budowy drewna. Ponadto tego samego dnia, dr inż. Robert Kimbar szczegółowo omawiał wady drewna

3. (Kopiowanie)
Każdego kolejnego dnia kursu, tuż po śniadaniu miało miejsce powtórzenie materiału z wczorajszych zajęć. Pozwalało to naszym kursantom na utrwalenie i uzupełnienie wiedzy

4.
Kolejne wykłady dotyczyły m.in. surowca drzewnego, z podziałem na terminologię i symbole, klasyfikacji surowca wyszczególniając polskie normy i warunki techniczne oraz pozanormowych aspektów brakarstwa

5.
Ciekawym punktem programu okazał się wykład Pana mgr inż. Tadeusza Moszczeńskiego, który charakteryzował drewno pełnowartościowe i to przeznaczone na cele energetyczne

6. (Kopiowanie)
Po trzech dniach kursu, nasi uczestnicy rozpoczęli zajęcia terenowe. Pierwsze godziny odbywały się w okolicznym tartaku Pana Wojciecha Łabińskiego, w którym przygotowane były najróżniejsze gatunki surowca

7. (Kopiowanie)Praktyka w terenie odbywała się w kilkuosobowych podgrupach, każda z nich miała swojego opiekuna-instruktora. Kursanci klasyfikowali surowiec oraz omawiali szczegóły reklamacji zakupionego drewna

8.Nie zabrakło także zajęć terenowych poza tartakiem, na zdjęciu ćwiczenia na temat zasad sporządzania szacunków brakarskich drzew stojących

9.Sobota była już pierwszym dniem sprawdzającym umiejętności kursantów. Od rana trwał egzamin praktyczny w terenie. Popołudniu odbył się próbny test, wraz z omówieniem wyników

10. (Kopiowanie)Ostatniego dnia nasi kursanci pisali egzamin teoretyczny

11. (Kopiowanie)

12. (Kopiowanie)
Podczas sprawdzania wyników trwał wykład mgr inż. Kwiryna Napartego – zastępcą nadleśniczego w Obornikach Wielkopolskich. Mówił on o drewnie kłodowanym, ze szczególnym naciskiem na problematykę współpracy z Lasami Państwowymi

Wszyscy absolwenci naszego I kursu brakarskiego ukończyli 6-dniowe szkolenie z wynikiem pozytywnym. Większość otrzymała III stopień klasy brakarskiej. Przed rozdaniem certyfikatów i zaświadczeń MEN ukończenia szkolenia, organizatorzy poprosili uczestników o wypełnienie ankiety, która miała na celu zebranie anonimowej opinii o wykładowcach, organizacji i przydatności szkolenia. Za wszystkie cenne uwagi bardzo dziękujemy i wnioski wypływające z ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas organizacji kolejnej edycji „Kursu brakarzy drewna okrągłego dla tartaczników i przedsiębiorców leśnych”.

13.

Wybrane opinie kursantów zebrane w dniu zakończenia szkolenia:

  • “dobry dobór osób szkolących – instruktorów”
  • “wykładowcy bardzo zaangażowani podczas kursu”
  • “profesjonalne wykłady, mnogość surowców w tartaku”
  • “świetna atmosfera poza zajęciami”

Już dziś możemy zakomunikować, że kolejna edycja odbędzie się od 27 września do 2 października. Szczegółowych informacji udziela na bieżąco Jacek Rutkowski, tel. 690-800-290, e-mail: j.rutkowski@forestcc.pl

Kliknij, aby poznać szczegóły “Kursu brakarzy drewna okrągłego”

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy

Tekst: JR
Foto: Drewno.pl i JR