KURS BRAKARSKI w 90% finansowany z UE: „Wytrzymałościowe sortowanie drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” – marzec 2019 – ostatnia edycja

Zapraszamy na ostatnią edycję kursu brakarskiego wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną, realizowanego w ramach trwającego projektu unijnego pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym z województwa warmińsko-mazurskiego”.

Uczestnicy kursu tarcicy konstrukcyjnej będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.

W kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zamieszkują lub pracują / uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i z własnej inicjatywy wyrażą chęć wzięcia udziału w kursie. To jest jedyny warunek uczestnictwa w projekcie.

Opis kursu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej. Prawidłowo przesortowana pod względem wytrzymałości tarcica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa konstrukcji oraz oszczędność wykorzystanego drewna, co bezpośrednio wpływa na koszty inwestycji.

Warunki udziału w kursie

Koszt kursu wynosi jedynie 355 zł za pełnowymiarowe szkolenie, wraz z zakwaterowaniem
i wyżywieniem, zajęciami teoretycznymi i praktycznym oraz egzaminem. Pozostała część kosztów, tj. 90% pokrywana jest ze środków europejskich w ramach realizowanego projektu unijnego.

Kontakt z Biurem Projektu

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Opis kursu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej. Prawidłowo przesortowana pod względem wytrzymałości tarcica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa konstrukcji oraz oszczędność wykorzystanego drewna, co bezpośrednio wpływa na koszty inwestycji.

Uczestnicy Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • budowy i rozpoznawania gatunków drewna,
  • wad drewna i ich wpływu na drewno konstrukcyjne,
  • obowiązującego w Polsce prawa w zakresie wykorzystania drewna w budownictwie,
  • sortowania tarcicy konstrukcyjnej metoda wizualną zgodnie z normami.

Termin kursu

„Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”, tzw.
„Kurs tarcicy konstrukcyjnej” będzie miał miejsce od 14 do 17 marca 2019 r. (tj. 4 dni).

Warunki udziału w kursie

Koszt kursu wynosi jedynie 355 zł za pełnowymiarowe szkolenie, wraz z zakwaterowaniem
i wyżywieniem, zajęciami teoretycznymi i praktycznym oraz egzaminem. Pozostała część kosztów, tj. 90% pokrywana jest ze środków europejskich w ramach realizowanego projektu unijnego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w ww. kursach oraz nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Zgłoszenie na kurs

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują drogą mailową (skan) za pomocą przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE” w terminie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Po odebraniu maila Organizator zweryfikuje zgłoszenie pod kątem poprawności, utworzy listę rankingową i następnie poinformuje mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w kursie lub wpisaniu na listę rezerwową. W przypadku otrzymania takiej samej liczby pkt. decyduje data i godz. wpływu zgłoszenia (tzw. zasada pierwszeństwa).

Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres biuro@forestcc.pl następujące poniższe załączniki:

Dokumenty do wypełnienia i odesłania:

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania

 

Kontakt z Biurem Projektu:

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Adres korespondencyjny:

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań
www.forestcc.pl

Siedziba Biura Projektu:

Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo
woj. warmińsko-mazurskie


Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.