Kurs operatora harwestera

male (3)

Kurs operatora harwestera, ukierunkowany jest na zdobycie zarówno solidnej wiedzy o budowie i działalności maszyny, jaki i umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki pracy i planowania pracy. Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego nadają umiejętności i uprawnienia do pracy wielooperacyjną maszyną leśną – harwesterem.

_______________________________________________________________________________________________

Szkolenie na operatora harwestera prowadzone jest w kilku etapach. Uczestnicy zaczynają od części teoretycznej wraz z zajęciami przy komputerze – obsługa systemu komputerowego TimberMatic, tworzenie i edycja tablic rozkroju (program SilvA). W drugiej kolejności odbywają się ćwiczenia na najnowszym symulatorze komputerowym harwestera firmy John Deere (do dyspozycji kursantów przez cały czas trwania szkolenia).

Następnie trwają zajęcia warsztatowe dotyczące zasad obsługi i konserwacji harwestera – są to ćwiczenia w grupie w formie pokazu i praktycznego wykonywania prac konserwacyjnych. Zajęcia praktyczne przebiegają w 3-osobowych podgrupach w lesie – obserwacja pracy osoby z grupy z merytorycznym wsparciem instruktora. Zajęcia terenowe to indywidualna praca w lesie harwesterem pod okiem instruktora, na specjalnie przygotowanych powierzchniach treningowych.

Miejsce zajęć:

Obrzycko, k. Obornik (ok. 50 km od Poznania) oraz teren Nadleśnictwa Oborniki

Cena:

Kurs operatora harwestera: 11 447 zł brutto

W cenie: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis, teczka), kask, kamizelka, rękawice, dojazdy na powierzchnię, przerwy kawowe, egzamin UDT, ubezpieczenie od NNW.

Czas trwania kursu:

11 dni

Liczba uczestników:

ok. 12 osób w każdej edycji szkolenia

Kontakt

Dariusz Rutkowski
tel. kom. 690-800-290 lub 609-077-338

e-mail : biuro@forestcc.pl