Zgłoszenia – formularze


I. KURS BRAKARSKI DREWNA OKRĄGŁEGO – DOKUMENTY

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl najpóźniej do 19 kwietnia następujące załączniki:

I. Dokumenty rekrutacyjne, do wypełnienia i przesłania w formie skanów:

II. Terminy rekrutacji:

  • Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: od 18 marca 2019 r.
  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 19 kwietnia 2019 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 30 kwietnia 2019 r.
  • Planowany termin kursu brakarskiego: 25 – 31 maja 2019 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania

W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem obowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te kompletne zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.


II. KURS OPERATORA HARWESTERA/FORWARDERA – DOKUMENTY

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs opertora harwestera/forwardera. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl do 31 marca następujące załączniki:

I. Dokumenty rekrutacyjne, do wypełnienia i przesłania w formie skanów:

II. Terminy rekrutacji:

  • Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: od 4 marca 2019 r.
  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 31 marca 2019 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 5 kwietnia 2019 r.
  • Planowany termin kursu operatora forwardera: 07-17.05.2019 r.
  • Planowany termin kursu operatora harwestera: 04-14.06.2019 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne do pobrania

W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem obowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te kompletne zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.