Planowane kursy

 

„DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”

Na projekt UE składa się 5 rodzajów kursów praktycznych, dających konkretne umiejętności potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dla branży leśnej zaplanowano: „Kurs operatora harwestera” (4 edycje po 5 os. każda) i „Kurs operatora forwardera” (2 edycje po 5 os. każda). Dla branży drzewnej i leśnej zaplanowano zaś: „Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” (4 edycje po 12 os. każda), „Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” (2 edycje po 8 os. każda) oraz nowość „Kurs operatora traków taśmowych” (2 edycje po 8 os. każda).

Terminy planowanych kursów:

  1. „Kurs operatora harwestera” – IV edycje: I kurs 11-21 czerwca 2018 r. i II kurs 18 – 28 września 2018 r., luty i czerwiec 2019 r.
  2. „Kurs operatora forwardera” – II edycje: I edycja 16-26 października 2018 r. oraz II edycja maj 2019
  3. „Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” – IV edycje: I kurs 21 – 27 lipca 2018 r. i II edycja 29 września – 5 października 2018 r. oraz styczeń i maj 2019 r.
  4. „Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” – II edycje: I kurs 14-17 czerwca 2018 r. i marzec 2019 r.
  5. „Kurs operatora traków taśmowych” – II edycje: I kurs planowany na 29 listopada – 1 grudnia 2018 ri marzec 2019 r. 

Kontakt z Organizatorem:

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.