Opis projektu

Zaczynamy kolejny projekt UE
– dofinansowanie do 90% na kusy zawodowe w FCC

„DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”


Nazwa projektu: „Drewno – surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego”

Cel projektu: Stworzenie możliwości uzyskania, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych niezbędnych do prac przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna.

Jednostka realizująca: Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Obszar działania (województwo): warmińsko-mazurskie

Liczba osób w projekcie: 110 osób

Wartość projektu: 769.035,00 zł

W tym finansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 653.679,75 zł

Data rozpoczęcia: 3.04.2018 r.

Data zakończenia: 30.06.2019 r.

Planowane kursy i liczba edycji:

  1. „Kurs operatora harwestera” – IV edycje: czerwiec 2018 r. i wrzesień 2018 r., kwiecień i maj/czerwiec 2019 r.
  2. „Kurs operatora forwardera” – II edycje: październik 2018 r., luty 2019
  3. „Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” – IV edycje: lipiec i wrzesień 2018 r., styczeń i maj 2019 r.
  4. „Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” – II edycje: czerwiec 2018 r. i marzec 2019 r.
  5. „Kurs operatora traków taśmowych” – II edycje: listopad 2018 r. i marzec 2019 r.

Kto może wziąć udział:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat i zamieszkują lub pracują / pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w ww. kursach i przejdą poprawnie procedurę rekrutacji. Przewidzieliśmy udział 110 osób w ramach projektu, który realizowany będzie od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Opis projektu

Wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych jest w dalszym ciągu technologiczną nowością w polskim leśnictwie. Umiejętności, które potencjalni kursanci nabędą na kursach pozwolą na sprawne, wydajne i przede wszystkim bezpieczne wykorzystanie w pracy harwestera i forwardera. Drewno po pozyskaniu podlega klasyfikacji jakościowo-wymiarowej, wykonywanej przez pracowników firm leśnych i Lasów Państwowych, która w sposób bezpośredni przekłada się na ceny zakupu surowca przez tartaki i dalej na ich kondycję ekonomiczną (zakupy drewna to około 70% kosztów w tartakach). Umiejętności w zakresie prawidłowego klasyfikowania surowca są więc bardzo cenne i poszukiwane, gdyż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pozwalają na merytoryczną reklamację zakupionego surowca, a co za tym idzie – obniżenia ceny.

„Kurs brakarski drewna okrągłego” pozwala na uzyskanie takich kompetencji, potrzebnych zarówno w branży leśnej, jak i drzewnej. Ponadto odpowiedzią na wskazane przez pracodawców potrzeby w branży drzewnej są „Kursy wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną” oraz „Kurs operatora traków taśmowych”. Wszystkie te szkolenia z powodzeniem są na co dzień realizowane przez Forest Consulting Center Sp. z o.o. – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kontakt z Biurem Projektu

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Adres korespondencyjny:

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań

Siedziba Biura Projektu:

Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo,
woj. warmińsko-mazurskie