Kontakt

Kontakt z Biurem Projektu

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Adres korespondencyjny:

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań

Siedziba Biura Projektu:

Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo,
woj. warmińsko-mazurskie


Organizator projektu

Forest Consulting Center wywodzi się z Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych (CKPL) – jednostki Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dariusz Rutkowski, założyciel i obecnie prezes firmy zdobywał doświadczenie jako kierownik dwóch dużych projektów unijnych z dotacją rzędu 3,5 mln, skierowanych do branży leśnej, których celem było dostosowanie firm do aktualnych wymogów gospodarki i postępu technologicznego poprzez kształtowanie kompetencji ich kadr. CKPL pod kierownictwem Dariusza Rutkowskiego otrzymało tytuł „Instytucji szczególnie zasłużonej dla polskiego leśnictwa”.

Bogate doświadczenie i przeszkolenie ponad 1000 osób zaowocowało założeniem w 2011 r. niezależnej instytucji szkoleniowej Forest Consulting Center Sp. z o.o., która specjalizuje się w zakresie zawodowych szkoleń dla branży leśnej i drzewnej. W latach 2013-2014 r. firma zrealizowała z powodzeniem kolejny projekt unijny dla firm leśnych z woj. kuj.-pom. Firma posiada status Niepublicznej Jednostki Oświaty oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, będącego pod nadzorem MEN.

Jest jedną z tylko dwóch jednostek w Polsce kształcących operatorów zaawansowanych technologicznie maszyn leśnych (harwester i forwarder), która szkolenia operatorów przeprowadza na wzór szkół skandynawskich, gdzie niezbędnym elementem praktycznej nauki zawodu są symulatory. Kursy realizowane przez FCC organizowane są w naturalnych warunkach terenowych przy dużym nacisku na zdobycie praktycznych umiejętności.

Najmocniejszą stroną FCC jest współpraca ze środowiskiem naukowym i pracodawcami oraz bogate doświadczenie w realizacji specjalistycznych kursów, których odbiorcami są osoby pracujące w branży leśnej i drzewnej (również z woj. warm.-maz.), a także osoby bezrobotne kierowane przez Urzędy Pracy (m.in. z woj. warm.-maz.), czy studenci leśnictwa (np. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).