Ostatni unijny 11-dniowy “Kurs operatora forwardera” wraz z egzaminem UDT za jedyne 1.700 zł

Dobiega końca nasz projekt unijny pt. “Drewno – surowiec doskonały”, który adresowany jest do osób powiązanych z województwem warmińsko-mazurskim. W ramach niego przed nami organizacja ostatniego pełnowymiarowego, 11-dniowego “Kursu operatora forwardera” wraz z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego na kat. II Ż.

Dla osób, które spełnią warunki projektowe, kosz kursu wynosi zaledwie 1.703 zł / os. – zamiast komercyjnej kwoty 8.600 zł / os. Na chwilę obecną mamy tylko 2 wolne miejsca w 5-osobowej grupie. To już ostatni kurs realizowany na tak preferencyjnych warunkach.

W cenie: pełny udział w 11-dniowym kursie, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje), dojazdy na powierzchnie, teoria, praktyka, terenowe indywidualne zajęcia na forwarderze John Deere, zajęcia na symulatorze, zajęcia warsztatowe, środki BHP i ubezpieczenie NNW, egzaminy w tym UDT, dokumentacja wydana w 3 wersjach językowych.

Warunki udziału w projekcie:

  • fakt pracy, nauki lub zamieszkania na terenie Warmii i Mazur (jedno do wyboru)
  • nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia kursu

Czas i miejsce:

“Kurs forwardera” będzie miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Oborniki Wielkopolskie k. Poznania. Termin kursu: od 7 do 17 maja 2019 r. (łącznie z weekendem).

Zgłoszenie:

W celu zgłoszenia swojego udziału, należy przesłać drogą e-mail wypełnione dokumenty rekrutacyjne (podpisane skany) w terminie najpóźniej do 26 kwietnia 2019 r.:

W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem (pobierz plik regulaminu rekrutacjiobowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te kompletne zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową.

Kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Adres korespondencyjny:

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań

Siedziba Biura Projektu:

Gardzień 21, 14-241 Ząbrowo,
woj. warmińsko-mazurskie

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.