“Kurs brakarski drewna okrągłego” 25 – 31. maja 2019 r. W cenie egzamin na III klasę brakarską

Wraz z portalem Drewno.pl zapraszamy do udziału w wiosennej edycji naszego szkolenia. Celem 7-dniowego kursu brakarskiego jest nabycie przez uczestniczące w nim osoby umiejętności oceny jakości surowca (drewna okrągłego) i jego klasyfikacji zgodnie ze stosowanymi normami i warunkami technicznymi. Ostatniego dnia szkolenia przeprowadzony będzie egzamin, po którym uczestnicy będą mogli uzyskać III stopień klasy brakarskiej (zgodnie z przepisami Lasów Państwowych).

Ramowy program kursu

  • informacje dotyczące budowy drewna,
  • rozpoznawanie gatunków drewna,
  • rozpoznawanie i pomiar wad drewna,
  • klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce: Polskie Normy i warunki techniczne stosowane w obrocie surowcem drzewnym,
  • konserwacja surowca drzewnego,
  • podstawy prawne i praktyka reklamacji surowca drzewnego,
  • zasady i metody przeprowadzania szacunków brakarskich na pniu,
  • informacje związane z przerobem drewna w Polsce.

Jak dokonać zgłoszenia?

Należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (kliknij, aby pobrać formularz).
Kontakt z Organizatorem: Jacek Rutkowski, tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Opis kursu

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP Kurs brakarzy drewna okrągłego trwa 70 godzin i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w tartaku przerabiającym zarówno gatunki iglaste jak i liściaste drewna. Drewno jest odpowiednio przygotowane i udostępnione kursantom. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu na określonym w regulaminie poziomie umożliwia otrzymanie przyznawanej przez organizatora kursu klasy brakarskiej.

Zajęcia podczas szkolenia prowadzone są przez kilku fachowców i praktyków. Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną oraz zajęcia praktyczne w tartaku i w lesie. Uczestnicy kursu otrzymają interesujące materiały szkoleniowe, w tym zestawy norm i fachową literaturę. Jesteśmy przekonani, że po naszym kursie brakarskim absolwent podniesie swoje umiejętności przydatne do pracy m.in. w zakładzie przerobu drewna lub w szeregach Lasów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestniczące w nim osoby umiejętności oceny jakości surowca i jego klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami. Tartacznikom szkolenie da niezbędne umiejętności do skutecznego reklamowania surowca niezgodnego z normami, co przełoży się na konkretne oszczędności przy zakupie surowca.

Pracownikom przedsiębiorstw leśnych szkolenie umożliwi nabycie umiejętności oceny jakości surowca po pozyskaniu drewna, co ułatwi komunikację z leśnikami i oszczędzi wielu niepotrzebnych prac po pozyskaniu drewna (np.: dodatkowe sortowanie surowca). Posiadanie ukończonego kursu brakarskiego to również coraz częstszy wymóg przy SIWZ w przetargach na usługi leśne.

Tytuł kursu

“Kurs brakarski drewna okrągłego” wraz z III lub II klasą brakarską

Czas i miejsce

od 25 do 31 maja 2019 r. – Miejscowość Będlewo koło Kościana, ok. 30 km na południe od Poznania w kier. Wrocławia (przy DK nr 5 i autostradzie A2).

Cena kursu

Koszt kursu wynosi  3677,7 zł brutto / os.

W cenę kursu wliczone jest:profesjonalne przeprowadzenie 7-dniowego kursu przez kilku instruktorów i wykładowców, zajęcia teoretyczne, praktyka w terenie: tartak i powierzchnia leśna, materiały szkoleniowe w tym książki i narzędzia potrzebne w tartaku, pełne zakwaterowanie i wyżywienie, egzamin końcowy na III klasę, wydawane dokumenty, konsultacje z instruktorami.

UWAGA! Dla pierwszych 5 oficjalnie zgłoszonych osób* przewidzieliśmy 300 zł rabatu od ceny kursu. Cena po rabacie wynosi: 3308,7 zł brutto / os.

Przypominamy, iż istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do “Kursu brakarskiego” ze środków, którymi dysponują Powiatowe Urzędy Pracy. Mamy tu na myśli dotacje m.in. w ramach tzw. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub dotacje w ramach “bonów szkoleniowych”. Oferujemy bezpłatne konsultacje i pomoc w ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania. Wszelkie szczegóły pod numerem telefonu 690-800-290 (infolinia czynna codziennie od godz. 9.00 do 18.00).

* oficjalne zgłoszenie oznacza przysłanie wypełnionego formularza i wpłatę całej kwoty kursu

Zgłoszenie udziału

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują drogą mailową za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć (decyduje data wpływu zgłoszenia). Formularz_zgłoszeniowy do pobrania – kliknij 

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać płatności zaliczki, która jest niezbędna aby potwierdzić zapisanie na listę uczestników. Kwota zaliczki wynosi 369 zł brutto / os. Dane do przelewu znajdują się na ostatniej stronie formularza.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Kontakt

Jacek Rutkowski – koordynator
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl

Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dąbrowskiego 75-56, 60-523 Poznań
www.forestcc.pl