Rekrutacja na ostatnie “Kursy operatorów” w cenie poniżej 2 tys. zł z dofinansowaniem UE!

Zaczynamy zapisy na ostatni “Kurs operatorów harwestera/forwardera” z 90% dofinansowaniem w ramach projektu UE. 

W związku ze sporym zainteresowaniem z Państwa strony rekrutacja na “Kurs harwestera” i “Kurs forwardera” prowadzona jest równolegle. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Zarówno Kurs operatora harwestera, jak i  forwardera to pełnowymiarowe szkolenia, po którym uczestnicy otrzymują pełne uprawnienia wymagane w zawodzie operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych. Kurs jest ukierunkowany zarówno na zdobycie solidnej wiedzy o budowie i działaniu maszyny, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki ścinki, zrywki i planowania pracy.

Szkolenie prowadzone jest w kilku etapach. Kursanci zaczynają od części teoretycznej wraz z zajęciami przy komputerach – uczą się obsługi najnowszego programu TimberMatic (tego, który jest w prawdziwej maszynie). W drugiej kolejności odbywają się ćwiczenia na najnowszym symulatorze komputerowym harwestera/forwardera firmy John Deere, z którego kursanci mogą korzystać bez ograniczeń przez cały czas trwania szkolenia. Przed indywidualną, 15-godzinną praktyką na maszynie JD, na specjalnie przygotowanych powierzchniach terenowych, odbywają się jeszcze ćwiczenia warsztatowe dotyczące zasad obsługi i konserwacji maszyny.

W dofinansowanym kursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. To jest jedyny warunek uczestnictwa w projekcie. Po jego spełnieniu pełnowymiarowy 11-dniowy “Kurs harwestera” za jedynie 1892 zł / os., a “Kurs forwardera” za 1703 zł / os.

Masz pytania?

Szybki kontakt do koordynatora: tel. 690-800-290, biuro@forestcc.pl
(p. Jacek Rutkowski)

Nazwa szkolenia:

“Kurs operatora harwestera/forwardera” dofinansowany ze środków UE


Data:

  • Kurs operatora forwardera: od 7 do 17 MAJA 2019 r.
  • Kurs operatora harwestera: od 4 do 14 CZERWCA 2019 r.


UWAGA! Zapisy do 31 marca lub wyczerpania miejsc


Cena:

Wykład własny udziału w projekcie UE wynosi w przypadku harwestera : 1892 zł, natomiast przypadku forwardera: 1703 zł

Cena obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie – poprzez łącznie 100 godzin zajęć (zajęcia wykładowe, warsztatowe, przy komputerach, na najnowocześniejszym symulatorze oraz 15 godzin indywidualnej praktyki na harwesterze/forwarderze), zakwaterowanie i pełne wyżywienie w hotelu (śniadania, obiady, kolacje), materiały szkoleniowe (skrypt, długopis, teczka), materiały niezbędne do pracy w terenie (kask, kamizelka, rękawice), ubezpieczenie od NNW, przerwy kawowe, dojazdy na powierzchnię, egzamin przed komisją UDT (nadający uprawnienia do wykonywania zawodu) oraz certyfikat ukończenia szkolenia w 3 językach (polski, niemiecki i angielski).

UWAGA! W ramach kursu zapewnione jest pełne zakwaterowanie i wyżywienie. Uczestnik nie płaci nic dodatkowego przez cały okres trwania szkolenia. Egzamin UDT jest w cenie.


Dokumentacja:

Zgłoszenia na kurs uczestnicy dokonują drogą mailową (skan) za pomocą przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.forestcc.pl w zakładce „Projekt UE” w terminie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Po odebraniu maila Organizator zweryfikuje zgłoszenie pod kątem poprawności, utworzy listę rankingową i następnie poinformuje mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w kursie lub wpisaniu na listę rezerwową. W przypadku otrzymania takiej samej liczby pkt. decyduje data i godz. wpływu zgłoszenia (tzw. “zasada pierwszeństwa”).

Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres biuro@forestcc.pl następujące poniższe załączniki:

Dokumenty do wypełnienia i odesłania – termin zgłoszeń do 31 marca 2019 r.
lub wyczerpania wolnych miejsc (grupa liczyć będzie max 5 osób na harwestera i max 5 osób na forwardera)

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD –  dostępne tutaj, do pobrania


Kontakt:

Informacji o szkoleniu udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Jacek Rutkowski, koordynator projektu
e-mail: biuro@forestcc.pl
tel. 690-800-290

UWAGA! Ukończenie kursu i pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego nadają umiejętności i uprawnienia do pracy wielooperacyjną maszyną leśną – forwarderem. Uczestnik oprócz uprawnień dozorowych otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia (zgodne z rozporządzeniem MEN) oraz certyfikaty w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim.


Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe powiązane z województwem warmińsko-mazurskim.