Zgłoszenia – formularze

Obecnie trwa rekrutacja na pierwszy kurs w Projekcie UE – “Kurs operatora harwestera” oraz pierwszy kurs branży drzewnej – “Wytrzymałościowe sortowanie drewna konstrukcyjnego metodą wizualną”. Realizacja “Kursu operatorów” planowana jest na 11-21 czerwca 2018 r., zaś “Kursu tarcicy konstr.” na 14-17 czerwca 2018 r.

UWAGA! Dokładna data i miejsce kursu do potwierdzenia przez Organizatora.

Poniżej opublikowaliśmy formularze zgłoszeniowe na oba kursy. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl następujące załączniki:

wybierz kurs – jeden formularz zgłoszeniowy

załączniki wspólne do każdego kursu

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania

I. Terminy rekrutacji dot. czerwcowego “Kursu operatora harwestera”:

  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 26 maja 2018 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 27 maja 2018 r.
  • Termin uzupełnień dokumentów: 30 maja 2018 r.
  • Planowany termin I kursu operatora harwestera: 11 – 21 czerwca 2018 r.

II. Terminy rekrutacji dot. czerwcowego “Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego” (Kursu tarcicy konstrukcyjnej):

  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 30 maja 2018 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 1 czerwca 2018 r.
  • Planowany termin I kursu tarcicy konstrukcyjnej: 14 – 17 czerwca 2018 r.

III. Terminy rekrutacji dot. lipcowego “Kursu brakarskiego drewna okrągłego z III klasą brakarską” (Kursu brakarskiego):

  • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 6 lipca 2018 r.
  • Informacja o zakwalifikowaniu: 7 lipca 2018 r.
  • Planowany termin I kursu tarcicy konstrukcyjnej: 21 – 27 lipca 2018 r.

W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem obowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową. W przypadku “Kursów operatora harwestera i forwardera, zakwalifikowany na listę uczestnik będzie musiał także uzupełnić dodatkowe dokumenty (patrz regulamin rekrutacji).

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.