Zgłoszenia – formularze

Obecnie trwa rekrutacja na drugi kurs brakarski w Projekcie UE – “Kurs brakarski drewna okrągłego z III klasą brakarską” 29 września – 5 października 2018 r.

UWAGA! Dokładna data i miejsce kursu do potwierdzenia przez Organizatora.

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs brakarski. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl najpóźniej do 15 września następujące załączniki:

I. Terminy rekrutacji dot. lipcowego “Kursu brakarskiego drewna okrągłego z III klasą brakarską” (Kursu brakarskiego):

 • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 15 września 2018 r.
 • Informacja o zakwalifikowaniu: 17 września 2018 r.
 • Planowany termin II kursu brakarskiego: 29 września – 5 października 2018 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania


Trwa także rekrutacja na kolejne kursy operatorów w Projekcie UE – “Kurs operatora harwestera” 18-28 września 2018 r. i “Kurs operatora forwardera” 16-26 października 2018 r.

Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs harwestera. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową na adres biuro@forestcc.pl następujące załączniki:

II. Terminy rekrutacji dot. wrześniowego “Kursu operatora harwestera”:

 • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: od 1 lipca do 20 sierpnia 2018 r.
 • Informacja o zakwalifikowaniu: do 22 sierpnia 2018 r.
 • Uzupełnienie dokumentacji (ośw. lekarskie i prawo jazdy): do 27 sierpnia 2018 r.
 • Planowany termin kursu operatora harwestera: 18 – 28 września 2018 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania


Poniżej opublikowaliśmy formularz zgłoszeniowy na kurs forwardera. Zgodnie z zasadami “Regulaminu rekrutacji” (pobierz plik PDF regulaminu), aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą mailową do 20 września na adres biuro@forestcc.pl następujące załączniki:

III. Terminy rekrutacji dot. październikowego “Kursu operatora forwardera”:

 • Przyjmowanie zgłoszeń mailowo: do 20 września 2018 r.
 • Informacja o zakwalifikowaniu: 24 września 2018 r.
 • Uzupełnienie dokumentacji (ośw. lekarskie i prawo jazdy): 28 września 2018 r.
 • Planowany termin termin I kursu operatora forwardera: 16 – 26 października 2018 r.

Wszystkie powyższe załączniki w wersji edytowanej WORD – dostępne tutaj, do pobrania


W celu potwierdzenia zgłoszenia, kandydat musi otrzymać zwrotnego maila, że jego zgłoszenie zostało odebrane i odnotowane. Zgodnie z Regulaminem obowiązuje zasada pierwszeństwa, tzn. będą brane pod uwagę te kompletne zgłoszenia, które zostaną przesłane jako pierwsze. Organizator będzie informował o zakwalifikowaniu na listę uczestników bądź wpisania osoby na listę rezerwową. W przypadku “Kursów operatora harwestera i forwardera, zakwalifikowany na listę uczestnik będzie musiał także uzupełnić dodatkowe dokumenty (patrz regulamin rekrutacji).

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Jacek Rutkowski, koordynator
tel. kom. 690-800-290,
e-mail : biuro@forestcc.pl

Szkolenia odbywają się w ramach projektu pt. „DREWNO – SUROWIEC DOSKONAŁY: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśnodrzewnym województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia płacą tylko 10% wartości szkolenia. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby dorosłe z województwa warmińsko-mazurskiego.